Робоча група з питань акціонування сільгосппідприємств і розвитку фондових механізмів в АПК
Співкоординатори:
 
Олександр Муляр  +38 067 137 31 13 muliars@yahoo.com
Алла Кобинець      +38 095 032 18 01 ravlik5@ukr.net


Робоча група з питань акціонування сільгосппідприємств і розвитку фондових механізмів в АПК створена на реалізацію статутного завдання діяльності АСУ із сприяння в створенні умов для виходу учасників АСУ на  внутрішній  та міжнародний ринок;

А також, на виконання місії сприяння впровадженню у сільськогосподарське виробництво науково-технічних досягнень, узагальнення і розповсюдження передового досвіду сільськогосподарських підприємств.

Постанова Виконавчого комітету АСУ про створення Робочої групи
Положення 
про Робочу групу з питань акціонування сільгосппідприємств і розвитку фондових механізмів АПК


Мета робочої групи
Сприяння акціонуванню сільгосппідприємств і розвитку фондових механізмів в АПК, підвищенню якості активів підприємств АПК та захисту прав власності

Rationa
le:

Акціонування сільгосппідприємств
 • Міністерство аграрної політики і продовольства України в 2016 році взяло курс на прискорену приватизацію підприємств АПК (див. тут і тут).
 • В приватизаційних процесах, які відбувалася протягом 25 років, в масовому порядку були проігноровані нематеріальні активи підприємств, у тому числі права інтелектуальної власності на технологічні регламенти виробництва. Це мало наслідком повне порушення прав інтелектуальної власності керівників та фахівців підприємств та наступне блокування інноваційного розвитку приватизованих підприємств.
 • Водночас в Україні існують всі необхідні законодавчо-нормативні передумови для врахування нематеріальних активів, у тому числі об‘єктів права інтелектуальної власності в ході приватизації державних підприємств і захисту інтересів власників таких прав. 
 • Запобігання повторення помилок попередньої приватизації є одним з пріоритетів діяльності Робочої групи АЦ АСУ з питань акціонування сільгосппідприємств і розвитку фондових механізмів в АПК.
 • За рахунок врахування нематеріальних активів зростає вартість пакетів акцій, які виносяться на торги на фондових біржах і якість активів, що продаються.

Розвиток фондових механізмів в АПК
 • Фондовим біржам, в свою чергу, доцільно ввести в дію супутні процедури (послуги акредитованих компаній) підтвердження якості виставлених на продаж активів, зокрема, перевірку стану балансів на предмет наявності повного обсягу нематеріальних активів, порушення прав інтелектуальної власності і прихованих вимог, розробивши відповідні біржові правила.
 • З іншого боку, в ситуації, коли ринок кредитних ресурсів в Україні заблокований, в банківській сфері відбуваються незрозумілі процеси, а аграрії хронічно позбавлені доступу до прийнятних кредитних ресурсів, особливого значення набуває розвиток фондових інструментів для залучення коштів на поповнення оборотних коштів та розвиток сільськогосподарських підприємств.
 • Сегмент середніх сільгосппідприємств (які обробляють площу 1000 – 15000га, кількість підприємств понад 3000) є масовим ринком для готових продуктів, які обслуговують процес залучення коштів для підприємства на фондовому ринку.

Поточна ситуація 

   Партнери та учасники:

   Увага! Робоча група відкрита для приєднання підприємств, організацій та окремих фахівців, які зацікавлені в питаннях акціонування сільгосппідприємств та розвитку фондових механізмів в АПК