Αγωνιστική   Παρέμβαση

       Νοσοκομείου Πρέβεζας


              ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
                                     ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ