Kolestrand i dag


Kolestrand i Heskestad, Lund kommune, Rogaland

Siden 1949 har det ikke bodd folk fast i Kolestrand. Stedet har siden dette vært feriested, først for familien Stene i Sokndal (der flere av barna var født på gården) og fra 1964 for familien Stene/Vidvei i Oslo/Bærum. I tillegg til å være feriested, drives det aktiv skogsdrift i Kolestrand. Gården er kommunens største skogseiendom.

I dag har gården fått bilvei (ca 1985) og vi har basal strømforsyning fra solceller og en vindmølle.

Da Guri og Hans Stene bestemte seg for å selge Kolestrand, var søskenbarnet til Hans interessert. Bernhard Stene hadde nemlig en datter og svigersønn, som ønsket seg et sted i området. Dermed endte det med at Alfhild Stene Vidvei overtok gården i 1964, og la til en del av Alfhilds farsarv, som opprinnelig hørte til Steine  (Sellfjellet).

I tiden som kom skulle skogsdriften komme skikkelig i gang igjen, og dette var årsaken til at det kom vei til Kolestrand rundt 1985.Det som var hogstmodent ble hogd, og det ble plantet mye nytt. I tillegg til gran, har det blitt eksperimentert med andre treslag.

Sønnene til Alfhild: Tor (1955) og Bård (1959) eide Kolestrand sammen med sin mor fra 1974 frem til juli 2015. Gården ble brukt aktivt av deres familier. Fra juli 2015 er Kolestrand eiet av Tor Vidvei og hans familie.

 

 

 

Kolestrandsbukta "by night" sett fra huset

Kolestrandsbukta sett fra heia