KOLESTRAND


Kolestrand i Heskestad, Lund kommune, Rogaland

Kolestrand
er en gård i tid-ligere Heskestad kommune, nå en del av Lund kommune, i det sør-østlige Rogaland. Gården ligger på grensen til Sokn-dal kommune ved det store, kronglete Steins-vatnet. Gården var bo-satt senest fra 1600-tallet og fram til ca 1949. Siden har gården vært brukt som feriested, men med aktiv skogsdrift.

Gården var tid-ligere også kjent under navnet Kalvestrand, og siste melding fra myndighetene er at korrekt skrive-måte i dag er Kolestrond.

Historiske kilder fra Kolestrand:

 Slik skrev presten navnet på gården i kirkeboka i 1863.

 

 

Kolestrand i geografien

Kolestrand ligger innerst i Kolestrandsbukta i Steinsvatnet i Heskestad, Lund kommune i Dalane i Rogaland.

Gården ligger på ca 150 moh og ca 1 mil i luftlinje fra havet. Heiene rundt strekker seg opp til ca 450  moh.

På bildet ser du utsikten fra huset en julidag sommeren 2007. Bak oss er Stokkafjellet og gården Eigeland. Foran oss er Sellfjellet mot Eigeland til høyre og Kondalsheia mot Sokndalsgårdene Håland og Solli til venstre. Ut bukta kommer man til gården Steine.

Ned fra heiavatnene Stokkavatnet og Ljosvatnet på heia renner (tidvis dundrer) Kolestrandsåna.

På grensen...

Kolestrand har alltid vært en grensegård mellom kommuner og prestegjeld. Vannveien på Steinsvatnet til gårdene Steine, Løtoft og Elvestrøm, og heiaveien til Eigeland, Håland, Solli og Myrstøl var det som telte. Dagens bilveier og kommunegrenser forvirrer oss i forhold til hva som inntil ganske nylig var nært og fjernt... Den forrige eieren av Kolestrand (til 1964) var helt avhengig av båt, og eide en av de første motorbåtene som er kjent i bygda.

Folk i Kolestrand hentet seg gjerne ektefeller vannveien eller heiaveien fra Sokndal, og flyttet også gjerne dit, men selve gården har i all kjent tid soknet til Heskestad og kirken der.

Særlig var Eigeland, Håland og Steine viktige steder for folk i Kolestrand. Til tider gikk Kolestrandsbarna på skole på Steine, og eierne av Kolestrand har ofte vært fra Steine opp igjennom historien. Til Steine er det nokså langt om man følger landeveien, men fortsatt kort og greit om man ror.

Kjerringøya

Det finns en liten øy i Steinsvatnet som heter Kjerringøya. Dit rodde man og hadde dans og bål - og skaffet seg kjerring (kone). Dette skal ha vært almenning før, men i de senere år har dette gått over til å bli privat eiendom. Det er kommet bålforbud nå, men det er fortsatt fine svaberg å bade fra og sopp i den vesle skogen. Noen av oss forsøker fortsatt å bevare litt av den gamle stemningen fra Kjerringøya.

Kolestrand i dag

Her kan du lese om dagens Kolestrand.

Kart finner du her

Kolestrand og historien

  Den eldste tiden og navnet

  Slekter følger slekters gang: 1639-1883

  http://agnetesch.googlepages.com/bortfrakolestrand

  Hyppige eierskifter 1883-1924

  Familien Stene fra 1924 (kommer...)

  Familien Stene og Vidvei fra 1964

   

  TELEFON!
  I Kolestrand virker ikke vanlige mobiler.
  Skal du ha tak i oss mens vi er der,
  må du ringe den faste 
  Kolestrandstelefonen

  513 14 224

  (oppdatert mai 2016)