Bort fra Kolestrand
De som reiste sin vei... til Amerika og andre steder

Dette er historien om hvordan en gammel slekt forsvinner fra Kolestrand

Jonas og Marta

Jonas (1802-1876) og kona Marta fra Sandsmark (1802-1881) førte videre tradisjonen. Jonas hørte til den gamle Kolestrandsslekta, og han og kona fikk minst 7 barn i Kolestrand. Alle barna reiste sin vei, de fleste til Stavanger. Ved folketellingen i 1865 er hele denne familien borte fra gården. Jonas og Marta bor igjen i bygda, men har solgt gården. De dør begge som fattiglemmer på Eide.

Ole Andreas og Elen Sofie

Ole Andreas (1804-1884) og kona Elen Sofie (1809-1876) bodde på det andre bruket i Kolestrand, og Ole Andreas var i likhet med Jonas av den gamle Kolestrandsslekta. Her "holdt det" i én generasjon til. De fire barna som levde opp, bodde alle i Kolestrand i en periode, og ble årsaken til at gården ble delt i tre.  Kort om de fire barna til Ole og Elen:

Serena Olsdatter (1828-1889)

Serena giftet seg med Tønnes fra Steinberg i Lund. De overtok gården til Jonas og Marta (se over). De bodde i Kolestrand og fikk 6 barn. Da Serena døde, flyttet Tønnes til Håland i Sokndal med sin nye kone, og ingen av barna deres ble i Kolestrand. To av sønnene til Serena og Tønnes bodde i Kolestrand i en kort periode, men ser aldri ut til å ha eid gård her:

  • Erik Tønnessen (ft. 1863) og kona døde begge unge i Kolestrand i 1891 og etterlot seg to barn. Barna Tønnes og Adolf ble plassert hos slektninger uenfor gården.
  • Ole Andreas Tønnessen (ft. 1859) giftet seg med Margrethe fra Steine (1865-1902). De fikk tre barn i Kolestrand før de flyttet til Sokndal.

Anne Malene Olsdatter (1839-1879)

Anne Malene giftet seg i 1864 med Andreas Danielsen fra Omdal i Sokndal. De drev gården i sameie med Annes bror Lars. De fikk sju barn i Kolestrand før Anne Malene døde. Andreas giftet seg på nytt med Ingeborg Marie Larsdatter Eide, og de fikk ett barn i Kolestrand før de reiste til USA i 1884 med barna fra begge ekteskap.

Ole Olsen (1841-1894)

Ole giftet seg med Ane Gunnarsdatter (1841-1920) fra Grøsfjeld. De bodde dels i Kolestrand og dels på Grøsfjeld. De fikk tre barn i Kolestrand. Ole var skoleholder. I 1869 reiste de til USA, og har en tallrik etterslekt der.

Lars Olsen (1846-1881)

Lars giftet seg med Berte Marie Abrahamsdatter fra Drange i 1874. De fikk ikke mange år sammen før han døde. De fikk tre barn i Kolestrand, der de drev gården i sameie med Lars' søster Serena og hennes mann. Etterkommerne ble i bygda (Drange og Eide) , men ikke i Kolestrand. Se under for Bertes andre ekteskap.

Berte og hennes andre ektemann

I 1883 giftet Kristian Hansen fra Steine giftet seg med enken i Kolestrand, Berte Marie Abrahamsdatter (hun med kirsebærne). Hun var også "utenfra", fra Drange. Dette et av de første klare tegn på at den gamle Kolestrandsslekta forsvant fra gården.

Kristian og Berte drev videre den gården Berte og flere av hennes svigersøsken hadde hatt sammen. Etterhvert kom det en ny gårdbruker inn i bildet, og han kom utenfra: Børild Ingvaldsen overtok den minste gårdparten som Tønnes og Serena hadde hatt, og før dem Jonas og Marta.

De fikk fem barn sammen, men da Berte døde i 1909 forlot Kristian gården. Vi vet ikke hva som skjedde med familien, men de reiste!

Utskifting i Kolestrand

Utskiftingen i 1890-årene brøt bare delvis opp det gamle tunet rundt dagens Kolestrandshus. Det er klart at det minste bruket ble flyttet helt ut av tunet. Det er det vi i dag kaller "Børildstomta". Inntil 1890-årene lå også dette huset i samlet tun, slik skikken var helt til utskiftningsbevegelsen brøt opp de gamle "landsbyene".