Conferentie‎ > ‎

InformatieSprekers: Tal Robin van team Revive Israël

Tal is geboren in Jeruzalem. Toen zijn ouders scheidden - hij was toen 4 jaar oud - verhuisde hij met zijn moeder naar de kibboets, die zijn grootouders gesticht hadden, aan het meer van Galilea.
Vanaf zijn 13de werkte hij in verschillende aspecten van de landbouw in de kibboets.

In 1993 ging hij bij het leger in de luchtmacht. Nadat hij gedurende een gans jaar over Yeshua gehoord had van een vriend, gaf Tal zijn leven aan Yeshua.

In 1996 begon hij te werken in de bouwsector en startte uiteindelijk zijn eigen zaak in landschapsbeheer. Zijn zaak groeide totdat hij, gedurende zeven maanden, ziek werd ten gevolge van mononucleose. In die tijd ontmoette hij Asher Intrater en bezocht hij Revive Israël. Nadat hij genezen was, werd hij gevraagd om het Revive Israël team te vervoegen en volgde hij een discipelschapsprogramma. 

In 2010 kwam hij in het leiderschapsteam van Revive Israël en werd teamleider. Vandaag dient Tal nog steeds in deze functie. Hij is heel pastoraal gericht en zijn passie is om te waken over het geestelijk welzijn van het team en om mensen te helpen hun door God gegeven roeping  te vinden en te bereiken. 

Tal is gehuwd, heeft vier kinderen en is assistent - voorganger in een Messiaanse congregatie in de omgeving van Jeruzalem.

Roni Rejuwan (house of Salvation)

Roni is geboren in Jeruzalem. Zijn seculiere ouders immigreerden vanuit Irak naar Israël. Al vanaf jonge leeftijd zocht hij naar de zin van het leven en naar wat er gebeurd na de dood. Tussen zijn 16 en 29 jaar onderzocht hij Oosterse religies en rabbijns Judaïsme. Toen gebeurden een aantal wonderen in zijn leven die hem tot geloof in Yeshua brachten. Dit geloof gaf hem antwoord op zijn vragen. Vol van vreugde en doelbewust begon hij de liefde van God en zijn geloof in de Messias te delen met anderen, wat hij nog altijd doet met grote vrijmoedigheid in de straten van Israël. 
De laatste 3 jaar dient Roni bij Rivive Israël waar hij zowel verantwoordelijkheden draagt voor praktische zaken als geestelijke; het leiden van lofprijs, nieuwe gelovigen onderwijzen en discipelschap training geven. Al meer dan 10 jaar wordt hij tweemaal per week uitgezonden door Revive Israël om te werken met drugverslaafden die herstellende zijn in een Messiaans rehabilitatiecentrum.
Hij woont samen met zijn vrouw, Annie, en hun drie volwassen kinderen net buiten Jeruzalem.
Als u op onderstaande link klikt hoor je zijn getuigenis.

Revive Israël
De visie van Revive Israël is om de weg te banen voor het herstel van het Koninkrijk van Yeshua op aarde. Onze visie is gebaseerd op de laatste woorden van Yeshua aan zijn discipelen in de 1ste eeuw. Yeshua droeg zijn discipelen op om het Evangelie te brengen tot  het einde van de aarde. De rest van het Nieuwe Testament getuigt van de verspreiding van het Evangelie door het Mediterraan gebied en Klein - Azië en van de vesting van een groeiende, internationale ( vooral onder de heidenen) Kerk, die in sterke verbinding bleef met de apostolische autoriteit in Jeruzalem.

Later verspreidde het Evangelie zich verder vanuit Rome naar de rest van de toen gekende wereld, maar de verbinding met Jeruzalem verdween met de vernietiging van de Joodse natie. De Kerk "Ecclesia" werd een grote, niet - Joodse instelling, die zelfs vijandig ging staan tegen een blijvende hoop op het herstel van een Joodse staat of een Joods gelovig overblijfsel in Yeshua.

Maar we zien dat in de laatste generaties, onder de Joodse mensen, een geestelijk ontwaken van geloof in Yeshua heeft plaats gevonden die begon in de Joodse diaspora (verstrooiing). Tezelfdertijd begonnen de Joden terug te keren naar hun geboorteland, hun Bijbels thuisland en de natie Israël herrees. Deze beide gebeurtenissen luidden het begin in van een nieuw tijdperk waarbij profetieën voor de eindtijd in vervulling gaan.

We geloven dat de opdracht die de Heer aan zijn discipelen gaf in Handelingen 1 niet veranderd is en herleeft in onze dagen. We zijn geroepen om hetzelfde drie-stappen-proces te volgen als het wereldwijde gelovig overblijfsel in de 21ste eeuw.
  • Ontvangen van de kracht van de Heilige Geest
  • Het Evangelie verkondigen in de wereld
  • Het Koninkrijk van Yeshua herstellen aan Israël
Net als de apostelen kunnen we niets bereiken zonder de kracht van de Heilige Geest. In Revive Israël, zoeken we contact om te wandelen in diezelfde zalving en verlangen we ernaar dat Gods bovennatuurlijke werken zichtbaar worden in en door ons heen - net zoals Yeshua dat beloofde in Johannes 14 vers 12.

Vandaag, als deel van het Messiaans overblijfsel in Israël, geloven we dat het onze roeping is om de weg te banen voor opwekking door eenheid aan te moedigen in het Lichaam, door het tot stand brengen van verbondrelaties en door de liefderelatie en wederzijdse zegen te herstellen tussen Joden en de heidenen, Israël en de Kerk.

Dat betekent voor ons dat we het Evangelie verkondigen aan de Israëliërs - in het Hebreeuws en Arabisch - en hen laten zien dat Yeshua de Messias is waarvan de Hebreeuwse profeten gesproken hebben. Dat het geloven in Hem geen verraad is van iemands culturele achtergrond of identiteit. We erkennen dat het aannemen van Yeshua als Messias maar de eerste stap is. Om deze reden investeren we veel tijd, middelen en financiën in het ontwikkelen en versterken van de lokale congregaties. We trainen, discipelen en bevestigen de volgende generatie van gelovigen in Israël. 

We zijn ook enorm gemotiveerd door Yeshua's gebed in Johannes 17 over de eenheid van Zijn Lichaam en willen herstel zien in de Bijbelse relaties tussen Joden en Heidenen (de ene nieuwe mens), tussen Israël en de Kerk. Dit betekent het onderwijzen wat de Bijbel ons vertelt over het volk en het land van Israël, zeker in de context van Zijn terugkomst (Mattheus 23:28-29). We erkennen ook dat de Grote Opdracht nog niet voleindigd is. Daarom trainen we en rusten wij actief Israëliërs toe om als gezanten van het Evangelie te worden uitgezonden zoals het geschreven staat in Jesaja 2:3 " Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het Woord van de Heere uit Jeruzalem".

Meer informatie op: www.reviveisrael.org


Vervoer

De Duinse Polders is heel gemakkelijk te bereiken zowel met de auto als met het openbaar vervoer.
Je neemt de trein tot in Blankenberge. Aan het station neem je de kusttram richting Knokke. De tram heeft een halte aan de Duinse Polders.

Prijs

De kostprijs voor het ganse weekend bedraagt 165 euro/pp op een twee of vierpersoonskamer, lakens, handdoeken en alle maaltijden zijn inbegrepen.

Misschien is het voor jou wat moeilijk om het weekend in één keer te betalen. Daarom stellen we dit jaar een betalingsplan voor. Je kan drie schijven van telkens 55 euro storten op de rekening van Aglow Vlaanderen op een tijdstip dat voor jou het beste past.


We kijken alvast met grote verwachting uit naar de conferentie. Jullie ook?

Met hartelijke groet
vanwege het nationaal bestuur
Cathy, Frieda, Liliane en Greet

Programma

nog niet beschikbaar


Aglow Global Partnership

Vanaf 2016 wordt ook in Vlaanderen het "Aglow Global Partnership" aangeboden. Dit is een vrijblijvende mogelijkheid om lid te worden van de wereldwijde organisatie Aglow International en daarmee ondersteunt u zowel de lokale, nationale als internationale werking van Aglow.

In Vlaanderen wordt u Aglow partner door het betalen van een éénmalige jaarlijkse bijdrage van €10. Daarvan gaat een deel naar de lokale groep, een deel naar de nationale werking en een klein percentage naar de internationale werking. U wordt partner van een wereldwijde bediening!

Naast die verbondenheid met Aglow leden over de hele wereld, bieden wij u ook een voordeel op de conferentiekosten. Op het totaalbedrag voor deelname aan de Vlaamse conferentie ontvangt u €5 korting.

Wij moedigen u aan om een Aglow Partnerkaart aan te vragen bij uw lokale Aglow groep. Bezoekt u geen lokale groep maar wenst u toch een Aglow partnerkaart, neem dan contact op met het nationaal bestuur via het contactformulier.

Bij inschrijving zal u gevraagd worden of u Aglow partner bent en moet u het nr. van uw kaart invullen. Hebt u op het ogenblik van inschrijving nog geen partnerkaart maar bent u van plan om partner te worden, dan kan u later nog per mail (conferentie@aglow.be) dit nummer doorgeven en ontvangt u alsnog uw korting.

Heeft u hier vragen over dan kan u steeds contact opnemen via het contactformulier.