Bestuur Vlaanderen

Cathy De Vleeschauwer

Hallo, ik ben Cathy, gehuwd met Pascal Couchement en moeder van drie dochters (een gehuwde dochter, een tienerdochter en een peutertje).
Ik ben woonachtig in Oudenaarde en lid van de Christelijke Gemeenschap daar.

Ik heb al meer dan 20 jaar iets met Aglow. Eerst kwam ik gewoon als toehoorder naar de samenkomsten, maar door de groei die God in mijn leven bracht doorheen Aglow kon ik gaan dienen als lid van het bestuur van Aglow in Gent. In 2005 werd ik gevraagd om te dienen in het nationaal bestuur van Vlaanderen waar ik de administratie en het penningmeesterschap voor mijn rekening nam. Na het overlijden van de vorige voorzitster, Jo Van der Ven, in 2012 voelde ik dat de Heer me leidde om het voorzitterschap op me te nemen en werd ik daarin gesteund door het voltallig bestuur.

Mijn eerste passie is altijd zingen geweest. Het is dan ook met vreugde dat ik af en toe de lofprijs en aanbidding kan leiden; samen met de aanwezigen voor Gods troon komen om Hem te eren maar ook om van Hem te horen.
Maar als voorzitter is er een groter verlangen ontstaan nml. dat door Aglow heen nog heel veel vrouwen, maar naar de toekomst toe ook mannen en jongeren, mogen gaan ontdekken wat hun werkelijke identiteit in Christus is. Wie ze mogen zijn in Christus, wie Christus in hun is en wat ze mogen betekenen voor en welke verandering ze kunnen teweeg brengen in de plaats waar God hun gesteld heeft.
Daarom is het mijn droom dat er nog heel veel groepen zullen ontstaan in Vlaanderen als lichtbakens van Zijn Koninkrijk, waar God werkelijk de centrale plaats heeft en Zijn aanwezigheid duidelijk voelbaar is en verandering brengt in mensenlevens.

email:
cathy@aglow.be

Greet De Bie

Hallo, ik ben Greet, gehuwd met Frank en mama van Dries, Nele en Lore. Dankzij een vriendin heb ik in 2004 Aglow leren kennen. Sinds 2006 ben ik betrokken bij het werk van Aglow; eerst als bestuurslid bij de groep van Antwerpen en vanaf september 2012 mag ik dienen in het nationaal bestuur. Binnen het team neem ik de administratie voor mijn rekening. Sinds 2004 maak ik ook deel uit van Candlelight Mechelen. Daar mag ik de studies leiden. Ik geniet veel van deze groep; Samen de Heer ontmoeten, in gesprek gaan en ons verdiepen in Zijn Woord.
Aglow is voor mij een plaats waar je Gods liefde mag ontvangen en uitdelen. Een plaats van bemoediging, uitdaging en leren wandelen in mijn identiteit in Christus.
Ik kan erg genieten van persoonlijke ontmoetingen, een goed gesprek, een wandeling in de mooie natuur in al z'n seizoenen.

email:
aglow.greet.debie@live.be

Liliane Aerts


Hallo, ik ben Liliane en ben 43 jaar gelukkig gehuwd geweest met Marcel Aerts, die sinds kort is thuisgekomen bij zijn hemelse Papa. We hebben samen 4 kinderen en 8 kleinkinderen. Ik maak deel uit van het leidingsteam van de Christengemeenschap De Wijngaard in Antwerpen. Vanaf het prille begin in 1985 was ik betrokken bij de uitbouw van Aglow in Vlaanderen. De doelstellingen trokken mij aan en verrijkten mijn eigen leven. Van daaruit motiveerden ze mij ook verder te blijven meewerken. Van helper op allerlei vlak in de pionierstijd, ben ik voorzitster geweest van de groep in Antwerpen en functioneer ik nu in het nationaal bestuur als secretaresse. De meesten kennen mij van het voorgaan in lofprijs en aanbidding. De Heer groot maken is en blijft mijn grote passie. Mijn focus in bediening ligt nu een beetje anders, er is nood aan coaching en daar wil ik mij nu ook meer gaan voor inzetten , vrouwen bijstaan en bemoedigen in hun dienen van de Heer.
Ik blijf de onderlinge verbondenheid tussen christenen uit verschillende kerken en organisaties hoog in het vaandel dragen.

email:
liliane_aerts@skynet.be

Frieda Wassink

Hallo, ik ben Frieda Wassink v. Amersfoort. Ik ben getrouwd met Lammert Wassink en wij hebben 6 kinderen: 4 dochters en 2 zonen (en 4 kleinkinderen). 2 van onze dochters en één zoon zijn getrouwd. Wij wonen sinds 1990 in België, we werken voor Teen Challenge Vlaanderen en zijn betrokken bij het gebedsnetwerk Vlaanderen. Het is geweldig om betrokken te zijn bij gebed. Het is onze relatie met onze Hemelse Vader en door gebed veranderen wij zelf en groeien naar elkaar in eenheid. Wij zien uit naar wat God gaat doen binnen Aglow.

Al sinds midden de jaren '90 ben ik actief betrokken binnen Aglow, eerst in Bilzen daarna in Peer, en nu als gebedscoördinatrice in het nationale bestuur van Vlaanderen. Ik vind het fijn om samen met anderen op te trekken, en te zoeken naar Gods plan.

De terreinen waarin ik actief ben vullen elkaar aan. Binnen Teen Challenge begeleid ik vrouwen en sinds kort geef ik ook onderwijs in verband met verslavingszorg. Specifiek hebben emotioneel en sexueel misbruik mijn aandacht.

Fillippenzen 3:12 zegt: Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben of dat ik al volmaakt ben, maar wel dat ik met dat doel voor ogen blijf doorgaan. Die volmaaktheid probeer ik te grijpen, waarvoor ook Christus mij gegrepen heeft. (Het Boek)

email:
frieda-wassink@telenet.be

Adviseurs Vlaanderen

Op alle niveau's (lokaal, nationaal en internationaal) zoekt Aglow naar de ondersteuning en leiding van een speciale groep van vrouwen en mannen waar men naar refereert als Aglow adviseurs. Deze adviseurs dragen op veel manieren bij aan de bediening alhoewel zij geen deel uitmaken van het Aglow leiderschap.

Ook het Vlaams bestuur is gezegend met 2 adviseurs.
Marc Meirsman:
marc.meirsman@telenet.be
Roeline Hessels: roeline.hessels@gmail.com