Aglow Vlaanderen is een onderdeel van de internationale organisatie:


Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd

Aglow International is vertegenwoordigd in meer dan 170 landen.
In Vlaanderen zijn  5 Lighthouses en 1 Candlelight actief.
Wilt u meer weten over wie we zijn, klik dan hier.

 AGENDA >>         

 IN DE KIJKER >>           


Kijkt u uit naar een nieuwe ontmoeting met Team Israël? Inschrijven voor deze bijzondere conferentie op 22-24 maart 2019 kan vanaf nu via onderstaande knop. Meer informatie vindt u hier.

Inschrijving


GEBEDSDAGEN IN BRUSSEL >>           

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen.
data voor seizoen 2018-2019:
18/12/18, 15/01/19,  19/02/19,  26/03/19,  16/04/19,  21/05/19,  18/06/19
Telkens van 10.00 u tot 13.30 u.

Adres: Karel De Grote laan 35, 1040 Brussel (nabij tram- en treinstation Schuman)

Basistekst van dit seizoen:
1Thess.5: 5 - 11 (HSV)
"U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag.
Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.Laten wij dan niet, evenals de anderen,
slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij
die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, 
bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, 
door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, 
samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, 
zoals u trouwens al doet."
Psalm 139: 12 (HSV)
"Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag,
de duister is als het licht."

 GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND >>           

Dank voor: 

 • dank dat we weer een team uit  Israël op onze conferentie mogen verwelkomen.
 • de gelegenheden die we krijgen om God dichter bij de mensen te brengen
 • de zegen die zovele vrouwen mogen ontvangen tijdens onze bijeenkomsten
 • de vrijheid die we hebben om maandelijks samen te komen op verschillende plaatsen.
 • alle voorzieningen; geestelijk en materieel
 • al onze werkers die elke maand klaar staan

Bid voor:
 • De sprekers van onze conferentie in maart 2019.
 • Gods aanwezigheid en dat zijn plan voor deze tijd gebracht wordt.
 • Ons Nationaal Bestuur; voor leiding en visie.
 • De wereldwijde visie voor Aglow, dat we die visie kunnen 'vertalen' naar ons land
 • dat we een boodschap van hoop mogen brengen aan de wereld in deze tijd
 • Vrede voor Jeruzalem en Gods Volk
 • strategie om de moslim te bereiken met Gods liefde 
 • Al onze Lighthouse en Candlelight groepen die elke maand samen komen 
 • Inspiratie voor de spreeksters, dat zij vanuit Gods Geest mogen spreken
 • Dat vele vrouwen mogen aangeraakt worden door Gods liefde
 • Dat de Heer ons mag leiden in alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
 • dat het 'geroepen zijn voor deze tijd' de juiste invulling mag krijgen in ieder van ons.
 • mensen die geroepen zijn om, in Aglow, de Heer te dienen