Aglow Vlaanderen is een onderdeel van de internationale organisatie:


Iedere natie aangeraakt, ieder hart veranderd

Aglow International is vertegenwoordigd in meer dan 170 landen.
In Vlaanderen zijn  5 Lighthouses en 1 Candlelight actief.
Wilt u meer weten over wie we zijn, klik dan hier.

 AGENDA >>         

 IN DE KIJKER >>           

We zijn de Heer dankbaar voor een zeer geslaagde en gezegende Conferentie in BlankenbergeGEBEDSDAGEN IN BRUSSEL >>           

Wil je graag deel nemen aan onze maandelijkse vasten- en gebedsdagen.
Hier de data voor dit seizoen:
    19/06/18
Telkens van 10.00 u tot 13.30 u.

data voor seizoen 2018-2019:
18/09/18,   9/10/18,   20/11/18,   18/12/18, 
15/01/19,  19/02/19,  26/03/19,  16/04/19,  21/05/19,  18/06/19
Telkens van 10.00 u tot 13.30 u.

Adres: Karel De Grote laan 35, 1040 Brussel (nabij tram- en treinstation Schuman)

Basistekst van dit seizoen:

"En Hij Die op de troon zit, zei: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'. En Hij zei tegen mij:
'Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar'. En Hij zei tegen mij:
'Het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft,
zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint,
zal alles beërven, en Ik zal voor Hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn."
 Openbaring 21:5-7


 GEBEDSPUNTEN VAN DE MAAND >>           

Dank voor: 

 • dank voor de zegen die Revive Israël voor ons was tijdens onze conferentie.
 • de gelegenheden die we krijgen om God dichter bij de mensen te brengen
 • de zegen die zovele vrouwen mogen ontvangen tijdens onze bijeenkomsten
 • de vrijheid die we hebben om maandelijks samen te komen op verschillende plaatsen.
 • alle voorzieningen; geestelijk en materieel
 • al onze werkers die elke maand klaar staan

Bid voor:
 • Ons Nationaal Bestuur; voor leiding en visie.
 • De wereldwijde visie voor Aglow, dat we die visie kunnen 'vertalen' naar ons land
 • dat we een boodschap van hoop mogen brengen aan de wereld in deze tijd
 • Vrede voor Jeruzalem en Gods Volk
 • strategie om de moslim te bereiken met Gods liefde 
 • Al onze Lighthouse en Candlelight groepen die elke maand samen komen 
 • Inspiratie voor de spreeksters, dat zij vanuit Gods Geest mogen spreken
 • Dat vele vrouwen mogen aangeraakt worden door Gods liefde
 • Dat de Heer ons mag leiden in alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
 • dat het 'geroepen zijn voor deze tijd' de juiste invulling mag krijgen in ieder van ons.
 • mensen die geroepen zijn om, in Aglow, de Heer te dienen