ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ (Π.Ε.)

     ΚΕΡΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

IV (4)

1. Τέκνον μου, του λαλούντός σοι τον λόγον του θεού μνησθήση νυκτός και ημέρας, τιμήσεις δε αυτόν ως κύριον· όθεν γαρ η κυριότης λαλείται, εκεί κύριός εστιν. 2. εκζητήσεις δε καθ’ ημέραν τα πρόσωπα των αγίων, ίνα επαναπαής τοις λόγοις αυτών. 3. ου ποιήσεις σχίσμα, ειρηνεύσεις δε μαχομένους· κρινείς δικαίως, ου λήψη πρόσωπον ελέγξαι επί παραπτώμασιν. 4. ου διψυχήσεις, πρότερον έσται ή ου.

(Διδαχή των Αγίων Αποστόλων)

 

 

   ΡΗΤΑ
                    ΤΟΥ π. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 
                     

  • Ο σκοπός μας δεν είναι να καταδικάζουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε. Με την καταδίκη ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί, με την κατανόηση και βοήθεια θα σωθεί.
  • Το κακό αρχίζει από τις κακές σκέψεις. Όταν πικραίνεσαι και αγανακτείς, έστω µόνο µε τη σκέψη, χαλάς  την πνευµατική ατµόσφαιρα. Εµποδίζεις το ’γιο Πνεύµα να ενεργήσει και επιτρέπεις στο διάβολο να μεγαλώσει το κακό. Εσύ πάντοτε να προσεύχεσαι, να αγαπάς και να συγχωρείς, διώχνοντας από μέσα σου κάθε κακό λογισµό.
  • Ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει ν' αγαπήσει το Χριστό, κι όταν αγαπήσει το Χριστό, απαλλάσσεται απ' τό διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο.

 

 

                                                     Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ

                           Αγιε Μιχαήλ Αρχάγγελε,
υπεράσπισέ μας την ημέρα της μάχης, γίνε ο φρουρός μας ενάντια στην κακία και τις παγίδες του διαβόλου.

Ο Θεός ας τον επιτιμήσει,παρακαλούμε ταπεινά, και κάνε Εσύ,Πρίγκιπα της Επουρανίου Στρατιάς, με τη δύναμη του Θεού, να κατάκρημνιστεί στην κόλαση ο διάβολος και όλα τα πονηρά πνεύματα που περιφέρονται στον κόσμο, αναζητώντας τον όλεθρο των ψυχών. Αμήν

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ  ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ