AgileWarsaw‎ > ‎

Visibility Shift in Distributed Teams

14 maja 2012 - Paweł Wrzeszcz

Spotkanie f2f o pracy nie f2f. Chciałbym podzielić się moimi (i nie

tylko moimi) doświadczeniami z pracy zdalnej, podyskutować o różnicach
w stosunku do pracy w biurze i wyciągnąć konkluzje, które mogą okazać
się przydatne niezależnie od miejsca pracy. Będzie mowa o pracy
zdalnej zarówno na poziomie pojedynczego programisty jak i całego
zespołu.

Paradoksalnie rozproszonemu zespołowi łatwiej osiągnąć zwinność, bo
rozproszoność niejako wymusza samoorganizację i otwartość na zmiany. W
dobrze zarządzanym rozproszonym zespole jeszcze wyraźniej na pierwszy
plan wychodzi tworzona wartość biznesowa.

Trochę jest z tą pracą zdalną jak ze Scrumem. Nie rozwiązuje ona
problemów, ale sprawia, że stają się one bardziej widoczne.
Comments