AgileWarsaw‎ > ‎

Piękne porażki

Jakub Nabrdalik, Maciej Próchniak - 12 marca 2012

Chcielibyśmy porozmawiać o porażkach, o tym co ogólnie poważane i polecane, ale co nam się w jakimś przypadku totalnie nie udało. Nic nie istnieje w próżni i każda praktyka może przynieść skutki odwrotne od zamierzonego jeśli ją źle stosować. Gorzej, że nawet dobrze stosowana praktyka, może się skończyć porażką, ze względu na okoliczności-kontekst. Propagując różne techniki/metody, rzadko się mówi o tym, gdzie lub w jakich sytuacjach ich nie wolno stosować. Chcielibyśmy opowiedzieć o kilku takich przypadkach, w których uczestniczyliśmy, opowiedzieć o nauce która z tego wypłynęła i wnioskach.

W końcu "errare humanum est", ale istotne, czy z tych wpadek wyciągamy lekcje.


Chcielibyśmy to zrobić w formie dyskusji, bo podejrzewamy, że każdy może się jakimś przypadkiem i wnioskami podzielić.


Na liście mamy takie rzeczy jak:


   shared responsibility
   self organized teams
   gamification
   open source
   standards
   metaprogramming
   ‘enterprise’ technologies

Będziemy o tym także opowiadać na 33rd degree
, więc jak ktoś nie może być w poniedziałek, znajdzie nas jeszcze tam.
Comments