AgileWarsaw‎ > ‎

Agile Management and Software Craftsmanship

8 marca
Jarek Potiuk

Jarek Potiuk, CTO w firmie Polidea opowie o swoich doświadczeniach z łączeniem dwóch światów - świata "Zwinnego Zarządzania" (Agile Management), i świata "Mistrzów oprogramowania" ("Software Craftsmanship") i narzędzi używanych przy tym trudnym zadaniu. No i oczywiście o tym że Kopernik była kobietą.
Comments