Informacje ogólne


Godziny przyjęć w dziekanacie:
10.00-13.00 - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek (tylko składanie i odbiór indeksów).

Prosimy dzwonić wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu (środa dzień zamknięty dla stron) i tylko w sprawach szczególnie ważnych. Przypominamy, że większość informacji znajduje się na stronie
www.metal.agh.edu.pl lub w gablotach - parter B-5. 

Adres:
ul. Czarnowiejska 66 
30-054 Kraków

Kto Ci pomoże w Dziekanacie?

mgr Helena Czosnowska
pok.4, Pawilon B-5
tel. (012) 617-25-50; 617-29-19 ;