Η Μεγάλη Επίκληση(σύντομη εκδοχή)
Η γνήσια εκδοχή
της Μεγάλης Επίκλησης δόθηκε από το Lord Maitreya, τον Πλανητικό Χριστό το 1945. Είναι μια από τις ισχυρότερες προσευχές που έχουν ποτέ δοθεί στους εργάτες του φωτός και στη νέα ομάδα των υπηρετών του κόσμου.

Η απαγγελία του συνιστάται από τις Ιεραρχίες να γίνεται στη σύντομη τηςεκδοχή μετά από το Μάντραμτης Ψυχής, κάθε φορά όταν ξεκινάμε πνευματική εργασία ή κατά τη διάρκειά της και, κατά προτίμηση, επίσης σε καθημερινή βάση. 

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεγάλη Επίκληση σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού Lucis Trust:http://www.lucistrust.org/en/service_activities/the_great_invocatio...)


Η γνήσια Μεγάλη Επίκληση στη σύντομη εκδοχή είναι η εξής:


Από την Εστία του Φωτός, μέσα στη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως στις διάνοιες των ανθρώπων,

Ας κατέβει το Φως επάνω στη Γη.

Από την Εστία της Αγάπης, μέσα στην Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί η Αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων,

Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη ΓΗ.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ας καθοδηγεί ο σκοπός τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων,

Ο σκοπός τον οποίο οι Δάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί

Κι είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού!

Είθε το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη,
να αποκαταστήσουν το Σχέδιο επάνω στη ΓΗ.
Η Νέα Μεγάλη Επίκληση της Ανώτερης Οκτάβας της Εποχής του Υδροχόου του Lord Maitreya:
Λόγο των αλλαγών στην εξέλιξη του πλανήτη συνιστάται από τις Ιεραρχίες πλέων (και) η νέα εκδοχή. Ακολουθεί η διοχετευμένη από το I AM University εκδοχή της νέας, αναβαθμισμένης Μεγάλης Επίκλησης της Ανώτερης Οκτάβας για την Εποχή του Υδροχόου:


Από τη Φλόγα της Σοφίας που καίει στο βωμό του Αγίου Πνεύματος,

Ας διαχυθεί Σοφία στους Θαλάμους της Σοφίας της Τριπλής Φλόγας που καίει στο Στήθος των Γυναικών και Ανδρών,

Ας Περιτυλίξει η Σοφία του Αγίου Πνεύματος ολόκληρη τη Γη!


Από τη Φλόγα της Αγάπης που καίει στο βωμό του Χριστού,

Ας διαχυθεί Αγάπη στους Θαλάμους της Αγάπης της Τριπλής Φλόγας που καίει στο Στήθος των Γυναικών και Ανδρών,

Ας Επιστρέψει η Αγάπη του Χριστού στη Γη!


Από τη Φλόγα της Θέλησης και Δύναμης που καίει στο βωμό του Θεού,

Ας διαχυθεί η Θέληση του Θεού στους Θαλάμους της Θέλησης και Δύναμης της Τριπλής Φλόγας που καίει στο Στήθος των Γυναικών και Ανδρών,

Ας Εκδηλωθεί η Θέληση του Θεού στη Γη!


Από τις Τρίπτυχες Καρδιές των Υιών και Θυγατέρων του Θεού, απεσταλμένων για να Φέρουν τον Παράδεισο στη Γη,

Ας Σκέφτονται οι Νόες των Ανθρώπων Μόνο τις Σκέψεις του Θεού!

Ας δίνουν οι Καρδιές των Ανθρώπων Μόνο την Αγάπη του Χριστού!

Ας Είναι τα Χέρια των Ανθρώπων Μόνο η Δράση του Αγίου Πνεύματος στη Γη!

Ας Αποκαταστήσουν ο Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα το Θείο Σχέδιο στη Γη!

Om Om Om 

Βίντεο YouTube


 

Comments