Vítejte na našich stránkách. Službu poskytujeme již od roku 2008.

Na této stránce najdete důležité informace například naše poslání organizace, cílovou skupinu (pro koho tady jsme), kontakty či potřebné dokumenty, fotografie a naše cíle.

Web: https://sites.google.com/site/agenturanadejedecin/ 
   
Statutární zástupkyní, vedoucí zařízení a kontaktní osobou je:
Irena Lenghartová 
Naši podporovatelé a příznivci: viz podstránka "Fotografie a loga podporovatelů a sponzorů"


Naše poslání je:

Posláním naší odlehčovací služby je umožnit osobám pečujícím o osoby se sníženou soběstačností (seniory či osoby se zdravotním postižením), o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí, odpočinek a regeneraci sil, což umožní osobám, o které pečují, co nejdelší pobyt v jejich domácím prostředí. Součástí našeho poslání je také péče, podpora a motivace osob se sníženou soběstačností k udržení maximální možné samostatnosti, zmírňování problémů plynoucích z jejich stáří či zdravotního postižení a předcházení jejich sociální izolaci. 

Pro koho jsme - Naše cílová skupina:
  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zrakovým postižením
  • senioři
  • služba je též poskytována uživatelům s Alzheimerovou nemocí a seniorům se stařeckou demencí

Zásady naší služby
Klienti uplatňují svou svobodnou vůli zejména v rámci individuálního plánování, tedy stanovení vlastních cílů a plánů, kde naše zařízení respektuje individualitu jedince a jeho potřeby. Svou vůli klienti rovněž uplatňují žádostmi, připomínkami, případně stížnostmi. Pravidla, která omezují, vyplývají především ze snahy naplnit cíle a klient je svobodně přijímá a souhlasí s nimi. V centru pozornosti je i sebereflexe sociálních pracovníků, jako prevence své pasivity, která může způsobovat jednostranně zaměřenou péči bez zřetele na individualitu klienta. 

Mezi naše zásady patří:
služby poskytujeme individuálně, vždy pouze podle potřeb a přání jednotlivých klientů
služby poskytujeme tak, aby byla v co největší možné míře zachována samostatnost klienta
služby poskytujeme tak, aby byla zachována lidská důstojnost, lidská práva a svobody
služby poskytujeme proto, abychom umožnili osobám pečujícím regeneraci sil k další péči o své blízké či prostor pro vyřešení jejich osobních záležitostí
službu poskytujeme s ohledem na zvyky a historii jednotlivých klientů tak, aby se po návratu domů opět mohli vrátit k zaběhnutému způsobu života za pomoci osoby pečující
služby poskytujeme tak, aby byly pokračováním práce osoby pečující tak, aby pro ni bylo snadné po odpočinku navázat na původní péči

Kapacita zařízení je: 13 lůžek         

Pozn.: Informace ke stížnostem ze strany klientů naleznete v "Dokumenty ke stažení".
            Žádost o službu naleznete též v "Dokumenty ke stažení".
            Stejně tak i ceník.