AGENTS DE PROXIMITAT


El programa d'agents de proximitat dels Mossos d'Esquadra consisteix a donar resposta educativa als problemes de possible delinqüència detectats entre la població escolar.
S'actua de manera conjunta amb els professionals del món docent i la policia, per tal d'acordar el compliment de la normativa vigent.

La finalitat és protegir, derivar i informar correctament els m enors (víctimes i infractors) i les persones tutores legals: pares, mares, famíli es o responsables amb la tutoria d'alumnes, per tal de donar una solució educativa real i proporcional al problema.

(Agents de proximitat dels Mossos d'Esquadra del Districte Sants-Montjuïc amb el director de l'Institut en reunió celebrada a l'Institut XXV Olimpíada de Barcelona)

En la pàgina DOCUMENTS es pot trobar la posta en marxa del programa d'Agents de Proximitat es va iniciar amb prova pilot. Una entrevista amb el director del centre recull les impressions després d'un curs d'aplicació del programa.