TASQUES - TREBALLS

Aquest espai web està pensat per facilitar la comunicació de les tasques a realitzar a l'ESO en cadascun dels cursos i grups.
En el mapa del lloc apareix el curs de l'ESO i en el curs el grup on el professorat anota les tasques que cal tenir presents per al seguiment amb èxit del curs acadèmic.