หน้าแรก

วาระประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • วาระการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 วาระการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 21:40 โดย จิราพร ศรสุรินทร์
 • รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 19:03 โดย จิราพร ศรสุรินทร์
 • วาระการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วาระการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 (ทั้ง 6 อำเภอ)อำเภอบ้านไผ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.                       ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขก.2อำเภอบ้านแฮด วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.        ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยอำเภอมัญจาคีรี วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.                        ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอำเภอชนบท วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.                         ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทอำเภอเปือยน้อย วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 04:14 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 23:06 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
 • วาระการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 วาระการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 21:47 โดย จิราพร ศรสุรินทร์
 • รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2560 รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2560
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 21:45 โดย จิราพร ศรสุรินทร์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วาระการประชุม ประธานศูนย์เครือข่าย

 • วาระการประชุมประธานศูนย์เครือข่าย วาระการประชุมประธานศูนย์เครือข่าย
  ส่ง 12 ก.ย. 2560 22:42 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวจากเว็บไซต์ ครูบ้านนอกวันหยุดในไทย