Control managerial


    Odata cu intrarea in vogoare a ORDINULUI nr. 946 din 4 iulie 2005pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, in cadrul Spitalului Pneumoftiziologie Campulung a fost demarat procesul de constituire si implementare a sistemului de control managerial la nivelul Spitalului Pneumoftiziologie Campulung.