WYKŁADY

NA EGZAMIN przychodzą Państwo z indeksem i kartą zaliczeń z dokonanymi wpisami za ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoria jak również z wpisem z zeszłego semestru wytrzymałości materiałów.

Egzamin składa się z dwóch części:

praktyczniej (5 zadań) i teoretycznej (3 pytania z teorii).

Każde z zadań proszę rozwiązywać na osobnej kartce (nie stronie). Część teoretyczna również na osobnej kartce.

Każdą z kartek należy podpisać imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu.

Z terminów podstawowych wybierają i przychodzą Państwo na jeden.

Obowiązują Państwa zapisy na egzamin.

OSOBY KTÓRE UZYSKAJĄ ZALICZENIE ĆWICZEŃ Z SEMESTRU 3 A NIE MAJĄ ZALICZONEGO SEMESTRU 2 W TERMINIE POPRAWKOWYM ZALICZENIA ĆWICZEŃ SEMESTRU 3 MOGĄ PISAĆ POPRAWKOWE ZALICZENIE ĆWICZEŃ Z SEMESTRU 2