ĆWICZENIA

Wyniki zaliczenia z Wytrzymałości materiałów z dnia 12.02.2018r.

Ćwiczenia sem. 3 zaliczyli:

1. Andruch Alicja

2. Dworak Mateusz

3. Jędrejko Norbert

4. Jędrzejewski Bartosz

5. Kosmalski Jakub

6. Rega Roksana

Teorię zaliczył student Adam Marczak

Wszyscy studenci mają obowiązek obejrzeć swoją pracę!

Wgląd do prac:

13.02.2018 w godz. 10-12 oraz 14.02.2018 w godz. 10-11 pok. 233 lub 226

Ostatni termin zaliczenia jest przewidziany pod koniec marca (termin zostanie podany w drugim tygodniu zajęć sem. letniego po ostatecznym ustaleniu planu zajęć).

Repetenci którzy w zaliczeniu poprawkowym maja wpisane konsultacje proszeni są o zgłoszenie się w dniu 06.02.2018 o godz. 13:15 do sali 302

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie łącznie 6 ocen pozytywnych z trzech kolokwiów.

Osoby które nie uzyskają w semestrze zaliczenia ćwiczeń mogą przystąpić do dwóch zaliczeń poprawkowych w sesji.

Zaliczenie poprawkowe obejmuje materiał z całości ćwiczeń. Piszą Państwo wówczas 5 zadań z których 3 muszą być zaliczone co najmniej na ocenę dst (3,0).