Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury


Zakład Teorii Konstrukcji

Zespół Dydaktyczny Mechaniki Budowli


dr inż. Agata Maryniak 


Strona zawiera materiały dydaktyczne do zajęć, które prowadzę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

W poszczególnych działach można znaleźć również informacje dotyczące terminów kolokwiów i innych spraw organizacyjnych.

SESJA LETNIA I JESIENNA 2016/2017

S1

MECHANIKA BUDOWLI

26.06.2017 godz. 10:15 sala 302 – zaliczenie poprawkowe ćwiczeń projektowych 1

04.09.2017 godz. 10:00 sala 302 – zaliczenie poprawkowe ćwiczeń projektowych 2

MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW (IŚ)

23.06.2017 godz. 15:00 sala 308 – zaliczenie poprawkowe ćwiczeń 1

23.06.2017 godz. 15:00 sala 308 – egzamin 1 termin podstawowy

29.06.2017 godz. 8:00 sala 430 – zaliczenie poprawkowe ćwiczeń 2

29.06.2017 godz. 8:00 sala 430 – egzamin 2 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy

04.09.2017 godz. 8:00 sala 258 – egzamin 2 termin poprawkowy

11.09.2017 godz. 8:00 sala 258 – egzamin 3 termin poprawkowy

METODY OBLICZENIOWE (OiZ)

23.06.2017 godz. 15:00 sala 308 – zaliczenie poprawkowe 1

29.06.2017 godz. 8:00 sala 430 – zaliczenie poprawkowe 2

04.09.2017 godz. 8:00 sala 258 – zaliczenie poprawkowe 3

11.09.2017 godz. 8:00 sala 258 – zaliczenie poprawkowe 4

MECHANIKA OGÓLNA S1

11.09.2017 godz. 8:00 sala 258 – egzamin poprawkowy

MECHANIKA OGÓLNA N1

02.09.2017 godz. 8:00 sala 308 – egzamin poprawkowy

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW SEM. 3

05.09.2017 godz. 8:00 – zaliczenie poprawkowe ćwiczeń sala 258

12.09.2017 godz. 8:00 – egzamin poprawkowy

 

N1

METODY OBLICZENIOWE

24.06.2017 godz. 12:00 sala 422 – zaliczenie poprawkowe 1

02.09.2017 godz. 8:00 sala 308 – zaliczenie poprawkowe 2