home

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury

Zakład Teorii Konstrukcji

Zespół Dydaktyczny Mechaniki Budowli

dr inż. Agata Maryniak


z uwagi na awarię strony podaję zamienną

https://sites.google.com/site/drinzagatamaryniak/home

Strona zawiera materiały dydaktyczne do zajęć, które prowadzę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

W poszczególnych działach można znaleźć również informacje dotyczące terminów kolokwiów i innych spraw organizacyjnych.