יואש דובנוב- ראש המועצה האחרון ,לפני שהפכה עיר


Comments