Ohlasy afrického a afrobrazilského tance - Turnov

V roce 2013 a 2014 probíhal v Turnově v rodinném centru Náruč pravidelný taneční kurz afrických tanců a afrobrazilských tanců s prvky latinsko-amerických tanců.

Z afrických tanců jsme se soustředili zejména na tradiční tanec kmene Susu nazývaný Yankadi.