V čem spočívá africký rytmus a jaká je úloha bubeníků při tanci?

Africké tanečnice a tanečníky doprovází obvykle několik bubeníků na tradiční africké djembe a basové bubny, případně také hráči na menší doprovodné rytmické nástroje.

Hlavní hráč na djembe - sólista - hraje především sóla, kterými může provokovat tanečníky a tanečnice ke konkrétním tanečním krokům, ale zároveň může svojí hrou kopírovat taneční krok. Sólista také oddděluje jednotlivé taneční kroky a hudební pasáže takzvaným apelem, neboli signálem. Každý rytmus má svůj specifický signál a svoje tradiční sóla. Africký rytmus začíná signálem a intrem, které po dalším signálu přechází v základní rytmus nebo i více základních rytmů. Základní rytmy se prolínají se sólovým djembe. Závěr rytmu graduje v takzvané šofé, které se postupně zrychluje a také nabírá na hlasitosti a energičnosti nejen u bubeníků, ale i tanečníků a tanečnic.

Basové bubny, které doprovázejí djembisty, hrají své tradiční doprovodné linky, ale podporují zároveň změnou rytmu také sólistu. Basové bubny jsou pro tanečníky nesmírně důležité. Udržují rytmus a pomáhají tanečníkovi a tanečnicím orientovat se. Můžeme se setkat s hlubokým basovým bubnem, vyšším sangbanem nebo nejvyšším kenkenem, které doprovází výrazný kovový zvuk zvonce.

Hrají se sudé rytmy 4x4 (Balakulanya, Djagbe, Djansa,...) nebo liché 4x3 (Gidamba, Dununbe, Soli, ...). O jednotlivých afrických rytmech se můžete dovvdět více na http://www.paulnas.eu, kde najdete partitury a texty pro jednotlivé písně a rytmy.