Jak probíhá pravidelný kurz nebo workshop?

Přirozenost, krása, energie, relaxace a vnímání přírody - to všechno lze objevit v západoafrickém tanci. Pojďte si vybít přebytečnou energii a duševně odpočinout od starostí všedního dne na taneční workshop doprovázený živými bubny. Lektorka Klára Kubátová předává tanečnicím své taneční zkušenosti, které nabyla od rodilých afrických tanečníků jak v Africe, tak i na domácích kurzech.

Struktura lekce nebo workshopu:

  • Hodina začíná protažením a uvolněním jednotlivých partií těla.

  • Pokračujeme rytmickou taneční rozcvičkou směřující k rozehřátí těla. Taneční rozvička používá jednoduché kroky, tak aby nebylo potřeba žádné předchozí znalosti, a není lektorem nijak komentovaná. Jejím cílem je hlavně rozehřátí těla přirozeným a zábavným pohybem při hudbě.

  • Druhá část lekce je zaměřena na zvládnutí krátké choreografie a je obohacena o komentáře a vysvětlení směřující ke správnému pojetí tanečních kroků.

  • Během lekce se učíme krátkou tradiční africkou písničku.

  • Abyste během tance nepadli vysílením, prokládáme lekci jednoduchým cvičením s africkými rytmickými nástroji.

  • Závěr patří opět krátkému protažení.

V případě pravidelného kurzu na sebe jednotlivé lekce navazují. Tanečnice a tanečníci, kteří absolvují lekce pravidelně mají znalostní výhodu, ale i tak je možné navštívit lekci bez znalosti předchozí lekce.

Pro tanečnice: Tanec napomáhá formovat postavu a spalovat přebytečná kila.

Pro tanečníky: V Africe tančí muži i ženy, některé kroky jsou speciálně určené pro muže, některé pro ženy.