Sponsors

Programma 2014

Beste AFCEA leden,

hieronder treft u het (voorlopig) programma voor 2014.
De data staan min of meer vast, noteer deze in uw agenda !
+/- 3 weken voor de datum ontvangt u een uitnodiging per e-mail waarin ook de tijdstippen, lokaties en agenda zijn opgenomen.
De aankondigingen worden tevens via Twitter verspreidt en op LinkedIn in de groep AFCEA_NL geplaatst.

De postings hieronder zullen regelmatig worden bijgewerkt.

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris via mail mailto:jaap.vanderlelie@kpn.com

VERVALLEN: 13 maart Europol Den Haag

posted Feb 24, 2014, 11:13 AM by Ad Koolen

LET OP: VERVALLEN IVM NSS 

NIEUW: 3 APRIL Den Haag "Professional Gaming bij de Politie"

posted Feb 24, 2014, 11:12 AM by Ad Koolen   [ updated Mar 27, 2014, 7:26 AM ]

Donderdag 3 april vanaf 10.00

Luncheonmeeting bij Politie Haaglanden met als onderwerp "Professional Gaminr bij de Politie" door Commissaris Wim Broer van de Politieacademie.

Plaats: Hoofdbureau, van Waningzaal (Aula)

             Burgemeester Patijnlaan 35 Den Haag

 • 10.00 uur Ontvangst
 • 10.30 uur Wim Broer: Professional Gaming bij de politie;
   • Kennismanagement bij de politie
   • Ambities Backbone Professional Gaming >> 25/7
   • Politie Netwerkgame
 • 11.00 uur  Discussie
 • 11.30 uur Presentaties drie partners uit de game industrie
   • 11.30 uur Ed Fennema, directeur van Sightes: Transreality als katalysator van continue professionalisering;
   • 11.50 uur Loren Roosendaal, directeur van IC3D Media:
   • 12.10 uur Tristan Lambert, directeur van Vertigo Games:
 • 13.30 uur Vragen en reacties
 • 13.45 uur  Netwerk lunch
 • 13.30 uur  Einde bijeenkomst


Ed Fennema van Sightes:

As serious gaming and simulation should kick off with the ambition to continuously motivate professionals to return to a challenging, virtual, alternative reality on a day-to-day basis, it makes sense to introduce actual reality in the gameplay, using ‘transreality’’ to increase immersiveness and relevance. Transreality is the generic term for the concept of creating an overlap between an existing reality (physical) and a digitally simulated counterpart of that reality (virtual), either visibly or invisibly.

 

Transreality is not a one-way representation of something virtual in the real world (like 3D printing) or something real in the virtual world (like in virtual reality). Transreality implies that (parts of) the two types of reality actually exist interdependently, creating an environment in which physical and virtual objects not only coexist but maintain a certain level of interaction. This can either be achieved by interactively connecting two separated realities or by creating an overlap between these realities, meaning they are experienced as one single mixed reality (or interreality, or hybrid reality).Lennart Roosendaal van IC3D Media:

IC3D Media is een software & interactive design studio in Nederland. Met een wereldwijd team van specialisten uit de games industrie, ontwikkelt IC3D Media interactieve software die  grote organisaties helpt om te veranderen naar lerende organisaties met veel aandacht voor action learning.

We ontwikkelen innovatieve trainingen, learning platforms en simulaties voor diverse klanten: van Heerema Marine Contractors en Damen Shipyards, tot het Ministerie van Defensie, Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie. De laatste jaren won IC3D Media met innovatieve trainingsconcepten prijzen zoals de Accenture Innovation Award (2012) en de Professional Gaming Politie prijs (2013).


Tristan Lambert van Vertigo Games:


Ambities voor I.R.I.S.: de Interactieve Ramp- en Interventie Simulatie.
Hoe (de ontwikkeling van) een virtuele training toegankelijk kan worden door hem te profileren als een missie in een perspectief van gaming in een alter reality.


Professional Gaming Politie Nederland:

De tijd dat de politie werd beschouwd als een organisatie die in ‘splendid isolation’ moest zorgdragen voor veiligheid ligt ver achter ons. De politie is samen met ketenpartners in veiligheid onderdeel van de netwerksamenleving waar we de afgelopen decennia in terecht zijn gekomen. Taaie problemen op het terrein van de (georganiseerde) misdaad, zoals mensenhandel, drugs, frauduleuze financiële constructies, stelselmatige milieuvervuiling, criminaliserende jeugdbendes en meer recent cyber crime, kunnen alleen succesvol worden aangepakt als er wordt samengewerkt met een groot aantal partners en waar mogelijk met burgers.

 

Omdat uit tal van voorbeelden blijkt dat ketensamenwerking en burgerparticipatie hoge eisen stellen aan het lerend vermogen van organisaties is de hypothese geformuleerd dat professional gaming een snellere route biedt dan klassieke leermethoden en de traditionele organisatieontwikkeling.

Gaming en simulatie hebben -vooral ook dankzij de mogelijkheden van het mobiele internet- de afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen. Om die reden is er binnen de politie een programma gestart om een multi-user netwerkgame te bouwen waarmee scenario’s kunnen worden beproefd op meerwaarde. Het is de bedoeling dat dit game wordt gelanceerd in een omgeving die de codenaam 25/7 heeft gekregen: op de lange termijn kan elke politieambtenaar 1 uur inverdienen door actief te zijn in een ‘alter reality’ om zich te informeren, te leren en te experimenteren door te participeren in missies die appelleren aan zijn vakkennis en professionele ontwikkeling.

 Tijdens de presentatie zal de opzet van het programma worden gepresenteerd en geïllustreerd met een aantal voorbeelden door toedoen van de betrokken game bedrijven.


Uit de "Pers": 

De Nationale Politie wil serious gaming inzetten voor professionalisering en organisatieontwikkeling.

Met de BPG kunnen games op de (vaste en mobiele) werkplek worden aangeboden en gespeeld. De nieuwe voorziening start voorzichtig en moet geleidelijk draagvlak verwerven. Op termijn moet ze door alle 60.000 politiefunctionarissen te gebruiken zijn.
Een eerste game is er al: een netwerkgame voor teamchefs van basiseenheden. Zij worden virtueel geconfronteerd met een jeugdbende die zich in uiteenlopende gedragingen manifesteert. Ze moeten de juiste interventies zien te plegen. “We willen er ervaring mee opdoen, kijken of het aanslaat en het aanbod verbeteren en stapsgewijs uitbreiden”, zegt Wim Broer, programmadirecteur Professional Gaming bij het Korps Nationale Politie.

Met de vier bedrijven die in de prijsvraag het hoogste eindigden (waaronder de winnaar die de backbone bouwt), worden mantelcontracten gesloten voor het ontwikkelen van games.
Spanning in de gesimuleerde werkelijkheid en competities moeten medewerkers verleiden een nieuwe game te starten of verder te gaan met een lopende game. In plaats van een praatje bij de koffieautomaat, hoopt Broer. 
Het reglement van de prijsvraag omschreef het doel zo: “Het aanbieden van een continu beschikbare ‘alter wereld’ (alternate reality) waarmee het concept van ‘het 25e uur’ wordt ondersteund. Een notie die ervan uitgaat dat er binnen de politie als organisatie die 24/7 beschikbaar is er in elk etmaal 1 uur kan worden ‘inverdiend’ als de medewerkers via hun smart devices een ‘alter wereld’ kunnen bezoeken waar ze zich intuïtief kunnen ontwikkelen.” 
De game-omgeving wordt dan ook geïntroduceerd als ‘25/7’.

15 mei 1 GNC Stroe

posted Feb 24, 2014, 11:10 AM by Ad Koolen

Comprehensive approach.
Programma volgt.
GEWIJZIGD: 26 juni 2014, MARIN Wageningen

posted Feb 24, 2014, 11:09 AM by Ad Koolen

Programma volgt.


18 september CIMIC COE Den Haag

posted Feb 24, 2014, 11:07 AM by Ad Koolen

programma volgt.


Read more:  http://www.cimic-coe.org/index.php 

Welcome to the CIMIC Centre of Excellence

The CCOE is a multinational sponsored, NATO accredited, Centre of Excellence. It provides added value, innovative and timely advice, and subject matter expertise on CIMIC for both civilian and military customers. The primary focuses of the organisation’s efforts are in enhanced education and training along with conceptual and doctrinal development.

CCOE Mission Statement

To assist NATO, Sponsoring Nations and other military and civil institutions/organisations in their operational and transformation efforts in the field of civil-military interaction by providing innovative and timely advice and subject matter expertise in the development of existing and new concepts, policy and doctrine;specialised education and training; and the contribution to the lessons learned processes.


The Director of the CCOE

Since 13 February 2013, the post of the Director (DIR) is manned by the Dutch Colonel Wiebe Baron.

The Deputy Director of the CCOE / Chief of Staff of the CCOE

Since 09 April 2013, the post of the Deputy Director (DDIR) is manned by the German Colonel Martin E. Braterschofsky.

Gewijzigd: 13 november MaintenanceValley Woensdrecht

posted Feb 24, 2014, 11:05 AM by Ad Koolen

Deze luncheonmeeting wordt samen met de NIDV georganiseerd.
Programma volgt.

De provincie Noord Brabant heeft, samen met de gemeente Woensdrecht en de regio, de ambitie om onder de naam “Maintenance Valley Woensdrecht” tot een clustering van economische activiteit en kennisinstellingen te komen die samenhangt met technologische hoogwaardig (luchtvaart)onderhoud. Een belangrijk deel hiervan zal zich concentreren op en rond de vliegbasis Woensdrecht.


11 december 2014 Annual Dinner

posted Feb 24, 2014, 11:03 AM by Ad Koolen

Naar aanleiding van een zeer goed geslaagd annual dinner in het Marechaussee museum in Buren gaan we voor dit jaar wederom op zoek naar een lokatie waar we ook voor de partners een mooi programma kunnen bieden. Wij vragen aan onze leden om hun ideeën hieromtrent in een mailtje aan ons bekend te maken. Bijvoorbeeld het nieuwe legermuseum in Soesterberg of Bronbeek in Arnhem. Uw inbreng is zeer welkom.

1-7 of 7