anuncis

INFORMACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 18-19

 

1) DOCUMENTS NECESSARIS PER EFECTUAR LA PREINSCRIPCIÓ

 

A) (ALUMNES NOUS MAJORS D’ EDAT)

 

a-1) DADES PERSONALS:

-DNI / NIE original i fotocòpia del mateix, o també s’ admet targeta de resident. S’admetrà passaport només en casos extraordinaris.  S’admetrà resguard de tramitació de tarja de resident.

- Original de la TIS (targeta d’ identificació sanitària).

 

a-2) CERTIFICACIONS ACADÈMIQUES

- Original i fotocòpia del títol o certificat dels estudis anteriors (en el cas del GES i PQPI’s).

- Original i fotocòpia de certificat de català, castellà, anglès i informàtica (per als casos que volen fer nivells superiors al 1r. (En cas contrari hauran de matricular-se a un primer nivell o fer prova de nivell en l’horari establert).

 

a-3) BAREM EN CAS D’EMPAT, a escollir entre:

- Viure o treballar al municipi on està el centre

- Viure o treballar en un municipi on no hi ha escoles d’adults.

- Cursi o hagi cursat PQPI/PFI

- Participi en el programa “Joves per l’Ocupació”

Cal portar documentació acreditativa ((DNI, NIE, empadronament, contracte o certificat de l’empresa amb residència a Barcelona, PQPI’s, Programa Joves per l’Ocupació)

 

a-4) IMPRÈS DE SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ QUE SE’LS LLIURARÀ DES DEL CENTRE

 

 

B) (ALUMNES NOUS MENORS D’ EDAT)

 

A MÉS A MÉS DE LA DOCUMENTACIÓ ANTERIOR:

 

b-1) DADES PERSONALS DEL PARE/MARE TUTOR/-RA

·       Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

·       Documentació de menors (Sol·licitud i Autorització de matrícula. Aquesta documentació es facilitarà des de secretaria).

 

b-2) ALUMNAT QUE VOL FER GES

- Documentació acreditativa de tenir un contracte laboral.

- Documentació acreditativa d’estar en procés d’obtenció del Permís de Treball.

- Certificat d’haver fet o estar fent un PQPI.

- Documentació acreditativa d’estar participant en el programa “Joves per a l’Ocupació”

- Informe d’inspecció

 

 

2) EDAT PER PODER-SOL·LICITAR LA PREINSCRIPCIÓ

 

A)    General: tenir 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació.

 

B)   Amb caràcter excepcional: també aquell alumnat menor de 18 anys (16/17) que durant l’any natural en què s’inicia la formació :

o   Vol cursar la formació per a les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.

o   Vol cursar GES i que estigui dins d’algun d’aquests supòsits:

- Tenir un contracte laboral que impedeixi assistir a un centre e règim ordinari.

- Estar en procés d’obtenció del Permís de Treball.

- Ha cursat o cursa un PQPI/PFI

- Participa en el programa ·”Joves per a l’Ocupació”

- Autorització del Consorci d’Educació de Barcelona

o   Vol cursar la formació per a les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior

-        Alumnat que no té un Cicle formatiu de Grau Mitjà: Tenir 19 l’any de la prova.

-        Alumnat que té un Cicle formatiu de Grau Mitjà: Tenir 18 l’any de la prova.


HORARI D'ATENCIO AL PÚBLIC PER A LA PREINSCRIPCIÓ AL MES DE JUNY

 

CFA PERE CALDERS

PREINSCRIPCIÓ CURS 2018/2019

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Del 18 al 26 de juny

 

 

 

 

MATÍ

TARDA

DIA

 

HORARI

 

DIA

 

HORARI

 

DILLUNS

18

 

 


De 10h a 13h


DILLUNS

18

 


De 17h a 20h

 

IMARTS

19

 

 


De 10h a 13h


DIMARTS

19

 


De 17h a 20h

 

DIMECRES

20

 

 


De 10h a 13h


DIMECRES

20

 


De 17h a 20h

 

DIJOUS

21

 

 


De 10h a 13h


DIJOUS

21

 


De 17h a 20h

 

DIVENDRES

22

 

 


De 10h a 13h


DIVENDRES

22

 


SENSE MATRÍCULA

 

DILLUNS

25

 

 


De 10h a 13h


DILLUNS

25

 


De 17h a 20h

 

DIMARTS

26

 

 


De 10h a 13h


DIMARTS

26

 


SENSE MATRÍCULA

HORARI D'ATENCIO AL PÚBLIC PER A LA MATRICULACIÓ AL MES DE SETEMBRE

 

MATRICULACIÓ

CURS 2018-2019

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC-SETEMBRE 2018

 

 

 

 

MATÍ

TARDA

DIA

 

HORARI

DIA

 

HORARI

ALUMNAT AMB PLAÇA ASSIGNADA  AL MES DE JULIOL

DILLUNS

3

 

NO MATRÍCULA

DILLUNS

3

 

De 17h. a 20h

DIMARTS

4

 

De 10h. 13h

DIMARTS

4

 

De 17h. a 20h

DIMECRES 5

 

De 10h. 13h

DIMECRES 5

 

De 17h. a 20h

DIJOUS

6

 

De 10h. 13h

DIJOUS

6

 

De 17h. a 20h

DIVENDRES 7

 

De 10h. 13h

DIVENDRES 7

 

NO MATRÍCULA

DILLUNS 10

 

De 10h. 13h

DILLUNS 10

 

NO MATRÍCULA.

 

ALUMNAT DE LA LLISTA D’ESPERA A PARTIR DE LES PREINSCRIPCIONS I ALUMNAT NOU ON HI HAGI VACANTS DE LA PREINSCRIPCIÓ

DIMECRES 12

 

D’ 10h. 13h

DIMECRES 12

 

De 17h. 20h

DIJOUS

14

 

D’ 10h. 3h.

DIJOUS 13

 

De 17h. 20h

DIVENDRES 15

 

D’ 10h. 3h.

DIVENDRES 14

 

De 17h. 20h

 

A PARTIR DEL 01 D’OCTUBRE LA MATRICULACIÓ ES REALITZARÀ  EN L’HORARI D’ATENCIÓ AL PUBLIC QUE REGIRÀ PER A TOT L’ANY

 

* TANT L’ALUMNAT QUE VA FER LA PREINSCRIPCIÓ EN AQUEST CENTRE COM EL QUE LA VA FER EN UN ALTRE I SE LI HA ADJUDICAT PLAÇÁ AL NOSTRE CENTRE:

HAURÀ DE VENIR A FER LA MATRÍCULA SEGONS AQUEST HORARI I SEGONS ELS DIFERENTS ENSENYAMENTS.

 

* A PARTIR DEL’1 D’OCTUBRE S’OBRIRAN LES LLISTES D’ESPERA EN HORARI D’OFICINA.

Sense títol

posted Jun 13, 2011, 2:14 PM by Ramon Pons Ribes   [ updated Sep 26, 2016, 12:28 AM ]

DESPRES DEL GES

DESPRÉS DEL GES
Trobareu tota la informació que necessiteu sobre el vostre futur acadèmic al següent enllaç. Podeu adreçar les vostres preguntes al correu electrònic del centre: a8062331@xtec.cat
 


Sense títol

posted Jan 28, 2010, 9:37 AM by Ramon Pons Ribes   [ updated May 18, 2017, 5:10 AM ]


 


Sin título

posted Jan 12, 2010, 1:11 AM by Ramon Pons Ribes   [ updated Sep 26, 2016, 12:25 AM ]


 

 

 

posted Dec 3, 2009, 9:07 AM by Ramon Pons Ribes   [ updated Sep 17, 2013, 12:12 PM ]

Sense títol

posted Mar 26, 2009, 3:21 AM by Ignasi Branchadell   [ updated Mar 25, 2014, 6:28 AM by Ramon Pons Ribes ]
Sin título

posted Mar 5, 2009, 2:15 AM by Ignasi Branchadell   [ updated Sep 18, 2016, 1:10 AM by Ramon Pons Ribes ]


posted Jan 28, 2009, 7:24 AM by Ignasi Branchadell   [ updated Jun 13, 2011, 2:17 PM by Ramon Pons Ribes ]

Sin título

posted Dec 11, 2008, 3:06 AM by Ignasi Branchadell   [ updated Sep 18, 2016, 1:10 AM by Ramon Pons Ribes ]


Sin título

posted Nov 24, 2008, 9:37 AM by Ignasi Branchadell   [ updated Sep 18, 2016, 1:10 AM by Ramon Pons Ribes ]


Sin título

posted Sep 17, 2008, 9:24 AM by Ignasi Branchadell   [ updated Sep 18, 2016, 1:11 AM by Ramon Pons Ribes ]


1-10 of 15