Vida al xandall i la bata

RECICLEM EL XANDALL I LA BATA DE L’ESCOLA.

NOTÍCIA DE DARRERA HORA: 


Degut a l’escassa acollida que ha tingut la proposta de recollida i intercanvi de xandalls entre els pares i mares de l’escola durant l’inici de curs 2015/2016 fins ara, des de l’AFA s’ha pres la decisió d’ajornar-ho indefinidament fins a estudiar la seva viabilitat novament  i de ser així, proposar un horari més adequat per a tothom el que estigui interessatDes de l’AFA hem volgut impulsar aquest nou servei amb l’única finalitat de poder  ajudar a les famílies de la nostra escola.

Es tracta d’un servei d’intermediació. L’AFA recollirà els xandalls i les bates que les famílies ja no utilitzin i lliurarà les peces necesàries als usuaris que ho vulguin.

Aquesta tasca es farà sempre de manera presencial –el segon dijous de cada mes de 18:30h a 19:30h a la caseta de l’AFA- no s’acceptaran encàrrecs ni es podrà reservar cap peça, les existències que tinguem en cada moment serà allò que es podrà oferir.

Puntualitzem que aquest servei no és un intercanvi, qui necessiti una peça no caldrà que en lliuri cap en contrapartida.

Desitgem que moltes famílies puguin fer-ne us!!