Παρασκευή Φυσικών Καλλυντικών -Εξ αποστάσεως σεμινάριο

Tο σεμινάριο χωρίζεται σε 3  επίπεδα   :
α )  Κανονιστικό πλαίσιο 
( Έναρξη 1 Ιουλίου λήξη 30 Σεπτεμβρίου) 
Με την διαδικασία της αυτoμόφωσης και στο χρόνο μελέτης που επιλέγει ο συμμετέχων
Οι  συμμετέχοντες μελετούν στον χρόνο που αυτοί επιλέγουν    τα υλικά της πλατφόρμας  και πραγματοποιούν αυτοαξιολόγηση των γνώσεων τους μέσω  ειδικών  τεστ
Περιεχόμενα 
Φυσικό ή  βιολογικό ; αποσαφηνίζοντας τους ορισμούς ...
 Πρώτες ύλες : παραγωγή , συσκευασία ,αποθήκευση 
Πρότυπα & πιστοποιήσεις 
Κανονιστικό πλαίσιο : Κανόνες  περί καλής παρασκευής και ελέγχου καλλυντικών προϊόντων 

 
β) Εισαγωγή στα χειροποίητα καλλυντικά  
 ( Εναρξη  1ή Οκτωβρίου λήξη 31 Οκτωβρίου)
Με την διαδικασία  της ανάθεσης εργασιών  
Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν  εργασίες    στην βάση των υλικών  της ενότητας 
 Τις  συμπληρώνουν στο χρόνο που αυτοί   επιλέγουν μέσα όμως σε  ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα
Μπορούν να επικοινωνούν και να  απευθύνουν ερωτήσεις  στον διαχειριστή του προγράμματος και τους εκπαιδευτικούς 
  γ) Μελέτες περιπτώσεων
(πιθανότερος χρόνος υλοποίησης Νοέμβριος) 
Με την διαδικασία των τηλεδιασκέψεων * 
Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν στοχευμένες  μεθόδους παρασκευής καλλυντικών  και υποβάλλουν απ ευθείας ερωτήσεις  στους εκπαιδευτικούς 
*  Οι τηλεδιασκέψεις θα καθοριστούν με βάση τον  αριθμό των συμμετεχόντων  

Κόστος συμμετοχής :  60 € 


Όσοι δηλώσουν συμμετοχή, θα τους δοθεί ελεύθερη  πρόσβαση στη  πλατφόρμα ηλεκτρονικής επιμόρφωσης   του  "Ευρωπαϊκού Κανονισμού Καλλυντικών"
Η βασική γνώση της περί καλλυντικών νομοθεσίας ,κρίνεται απαραίτητη  για  όσους ενδιαφέρονται  να  δραστηριοποιηθούν στο τομέα παρασκευής καλλυντικών