Τεχνητό Μαύρισμα


Τεχνητό μαύρισμα - Πόσο ασφαλές είναι;
Η τάση για τεχνητό   μαύρισμα αυξάνει θεαματικά  σε όλο τον πλανήτη.
Αλλο τόσο  όμως  αυξάνουν και οι προειδοποιήσεις απο την επιστημονική κοινότητα για τους  κινδύνους που ελλοχεύουν  και   κυρίως  για το αυξημένο ρίσκο εμφάνισης μελανώματος.
Απο την άλλη  , έρευνες αγοράς σε Ευρώπη και ΗΠΑ  επισημαίνουν  την  ελλειπή  πληροφόρηση  των ίδιων των επιχειρήσεων του χώρου  αλλά και την  μη κατάλληλη   ενημέρωση των πελατών τους για το ρίσκο που αναλαμβάνουν .     
Το βασικό νομοθετικό  πλαίσιο  που αφορά και τις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος , είναι  η  Οδηγία 73/23/EΟΚ «Περι προσεγγίσεως των κρατών μελών  για ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται  να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων  ορίων τάσεως»  .
 Στο άρθρο  5  της οδηγίας ,  αναφέρεται  ότι  για να κυκλοφορήσουν στην  Ευρωπαϊκή αγορά   ηλεκτρολογικά προϊόντα  ορισμένων  ορίων τάσεως, αυτά θα πρέπει  να έχουν  δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας  εναρμονισμένων προτύπων. 
Σε οτι αφορά  το  πρότυπο ασφαλείας συσκευών τεχνητού μαυρίσματος αυτό  έχει πιστοποιηθεί απο την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης  Cenelec και φέρει την ονομασία  EN 60335-2-27:1997 «Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης — Ασφάλεια — Μέρος 2-27:  Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές έκθεσης του δέρματος σε υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία».
Ωστόσο  ,  τον Οκτώβριο του  2004  στην επίσημη εφημερίδα της  Ευρωπαικής Ένωσης  δημοσιεύτηκε Γνωμοδότηση της Επιτροπής,σύμφωνα  με την οποία στο εν λόγω πρότυπο  εντοπίστηκαν  ελλείψεις που  αφορούν  τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία  (UVR).
Επομένως  το   πρότυπο  αυτό  δεν μπορεί να  θεωρηθεί   τεκμήριο συμμόρφωσης σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία. 


Απολύτως καρκινογόνο το τεχνητό  μαύρισμα λέει η Κομισιόν

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία,  η επιστημονική  επιτροπή  της ΕΕ ,  SCENIHR,  συμπεραίνει , ότι η  υπεριώδης ακτινοβολία είναι απολύτως καρκινογόνος,
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η έκθεση σε τεχνητό μαύρισμα ,προκαλεί μελάνωμα , καρκίνωμα ,ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι μπορεί να προκαλέσει οφθαλμικό μελάνωμα.
Το τεχνητό μαύρισμα είναι υπεύθυνο για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό καρκίνων του δέρματος καθώς και  μελανωμάτων που προκύπτουν πριν από την ηλικία των 30.
Λόγω των ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων για τις καρκινογόνους επιπτώσεις της έκθεσης σε τεχνητό μαύρισμα και καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για οριακά επίπεδα της υπεριώδους ακτινοβολίας, προκύπτει το συμπέρασμα ,πως δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης στην UV ακτινοβολία από τεχνικές συσκευές μαυρίσματος .
Ο  Δεκάλογος της WHO για τα   Solarium 

Ο ηλικιακός περιορισμός στο τεχνητό μαύρισμα θα σώσει ζωές

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προσοχή και  στα ενέσιμα για μαύρισμα 

Συστάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για το τεχνητό μαύρισμα