Φωτογήρανση


Τι είναι η φωτοευαισθησία;
Οι χημικές αντιδράσεις που προκαλούνται από την ορατή ή υπεριώδη ακτινοβολία είναι φυσικές διεργασίες και είναι σημαντικές για την επιβίωση των ζωντανών οργανισμών. 
Ονομάζονται επίσης φωτοχημικές αντιδράσεις: η ενέργεια πρέπει πρώτα να απορροφηθεί από ένα μόριο ή ένα ζωντανό κύτταρο ώστε να το διεγείρει και να προ-καλέσει την αντίδραση.
Υπό κανονικές συνθήκες, το αποτέλεσμα είναι θετικό και δεν προκαλείται καμία βλάβη στον οργανισμό, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στο δέρμα.
Η UVA παίζει σημαντικό ρόλο στην φωτογήρανση

 UVA ακτινοβολία θεωρείται  η πλέον υπεύθυνη για την έναρξη της  φωτογήρανσης και φωτοκαρκινογένεσης σε πρώιμο στάδιο.
Το 70%   της  ακτινοβολίας UVB που φτάνει το δέρμα απορροφάται από το κεράτινη στιβάδα,  και μόλις το   10% διαπερνά το ανώτατο τμήμα του χορίου. 
Από την άλλη  μεριά , η   ακτινοβολία UVA απορροφάται μερικώς από την επιδερμίδα, αλλά 20-30% από αυτή  φτάνει βαθιά χόριο. 

Ο  ρόλος των αντιοξειδωτικών στην προστασία  από την φωτογήρανση 

Το δέρμα  διαθέτει  ένα δίκτυο  σημαντικών ενδογενών  προστατευτικών αντιοξειδωτικών, αλλά ο ρόλος τους στην προστασία των κυττάρων από την οξειδωτική βλάβη που παράγεται από την ακτινοβολία UV δεν έχει διευκρινιστεί με ακρίβεια .. 
Παράλληλα , η αντιοξειδωτική  άμυνα  του δέρματος φαίνεται να  επηρεάζεται επίσης από  την πρόσληψη  βιταμινών  και θρεπτικών  στοιχείων 


Συμπληρώματα διατροφής  για προστασία του δέρματος από την  UV ακτινοβολία 

Μια  έρευνα   που δημοσιεύτηκε  τον Σεπτέμβριο  του 2016, διαπιστώνει  ότι το σύμπλεγμα  Λυκοπένιου ντομάτας (TNC) και η λουτείνη , παρέχουν προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία