Ερευνες για επαγγελματικές ασθένειες

Κίνδυνοι για την υγεία στα σαλόνια ομορφιάς από εργονομικούς παράγοντες 
Εργονομία είναι η επιστήμη που σχεδιάζει την οργάνωση της εργασίας, το περιβάλλον και τον εξοπλισμό ,με το στόχο την προσαρμογή τους στον εργαζόμενο.
Έλλειψη εργονομίας στη σχεδίαση της εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σωματική δυσφορία, επίμονο πόνο σε μέρη του σώματος ή σωματική και ψυχική εξάντληση. 

Επαγγελματική ορθοστασία και μυοσκελετικά  προβλήματα 

Μια ανασκόπηση  των υπαρχόντων μελετών έδειξε  ότι η   επαγγελματική ορθοστασία  συνδέεται με μυοσκελετικά προβλήματα  στην πλάτη και τα κάτω άκρα.

Μυοσκελετικά   προβλήματα απο εφαρμογές μασάζ & ορθοστασία 

Προκαταρκτική μελέτη  για    προβλήματα σε αισθητικούς που πραγματοποιούν μασάζ &μαύρισμα με σπρέι