Ενδοκρινικοί Διαταράκτες


Σημαντική απόφαση της Ε.Ε  για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες 
Ψηφίστηκαν   επιστημονικά κριτήρια για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στον τομέα των φυτοφαρμάκων .Tα κριτήρια αυτά θα   αποτελέσουν και την βάση  για το σύνολο των καταναλωτικών προϊόντων στην συνέχεια ...
 
Στις 4 Ιουλίου 2017, τα κράτη μέλη της ΕΕ  ,ενέκριναν κατάλογο κριτηρίων για τον  εντοπισμό ενδοκρινικών διαταρακτών  στα φυτοφάρμακα .
"Η σημερινή ψηφοφορία αντιπροσωπεύει την αποφασιστικότητά μας να επινοήσουμε μια πραγματική πολιτική της ΕΕ για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. 
Μετά από μήνες συζητήσεων ,προχωρούμε προς την κατεύθυνση του πρώτου ρυθμιστικού συστήματος στον κόσμο με νομικά δεσμευτικά κριτήρια  για να αποσαφηνιστεί  τι είναι ενδορκινικός διαταράκτης .
Τα εγκριθέντα κριτήρια θα αποτελέσουν ένα βήμα για περαιτέρω ενέργειες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, επιτρέποντας στην Επιτροπή να αρχίσει να επεξεργάζεται μια νέα στρατηγική για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των πολιτών της ΕΕ σε παράγοντες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές πέραν των φυτοφαρμάκων και των βιοκτόνων. 
Η στρατηγική θα αποσκοπεί στην κάλυψη, για παράδειγμα, παιχνιδιών, καλλυντικών και συσκευασιών τροφίμων. Παράλληλα, μια νέα ουσιαστική έρευνα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες με σημαντικό προϋπολογισμό περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί το 2018 σε περίπου 10 έργα στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 ».
Τα   κριτήρια που θεσπίστηκαν βασίζονται στον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO )  για το τι είναι ενδοκρινικός διατάρακτης 

Τι είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες 

Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs):  Χημικές ουσίες ύποπτες για την διαταραχή του  ορμονικού συστήματος
Χημικές ουσίες που θεωρούνται ενδοκρινικοί διαταράκτες εισέρχονται στο περιβάλλον κυρίως μέσω των βιομηχανικών και αστικών λυμάτων.
Η έκθεση του ανθρώπου σε αυτές μπορεί να προκληθεί μέσω της κατάποσης , της τροφής , της  σκόνης , του  νερού , της  εισπνοής  των αερίων και των σωματιδίων στον αέρα, της  επαφής  με το το δέρμα .
Γνωστά παραδείγματα ενδοκρινικών διαταρακτών είναι οι φθαλικές ενώσεις καθώς και μέταλλα όπως ο μόλυβδος και ο υδράργυρος.
Ορισμένα απο αυτά τα χημικά απαντώνται στην φύση ενώ άλλα δημιουργούνται μέσω συνθετικών ποικιλιών που μπορούν να βρεθούν στα ηλεκτρονικά είδη , στα φυτοφάρμακα, στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και στα καλλυντικά.
Μπορούν επίσης να βρεθούν ως πρόσθετες ύλες ή ως προσμείξεις στα τρόφιμα.

Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας   καθόρισε το 2002 έναν ενδοκρινικό διαταράκτη ως ουσία ή μείγμα που μεταβάλλει τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος και συνεπώς προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία σε έναν ζώντα οργανισμό ή στους απογόνους του ή σε υποπληθυσμούς.

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες αποτελούν ένα σημείο σφοδρής κριτικής καταναλωτικών και   περιβαλλοντικών οργανώσεων  κατά βιομηχανιών –μεταξύ των οποίων  και των καλλυντικών – για την  ύπαρξη ύποπτων προϊόντων στην αγορά .
 Από την κριτική δεν έχει ξεφύγει ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που  έχει κατηγορηθεί κατά καιρούς  για  απουσία πολιτικής βούλησης . 
Ορισμένα κράτη μέλη  -με πρωταγωνιστές τις Σκανδιναβικές χώρες – έχουν επίσης ασκήσει σφοδρή κριτική στην Ε.Ε  για την έλλειψη αποφασιστικότητας στην ουσιαστική  προστασία των πολιτών και του  περιβάλλοντος από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες 
    


Το ιστορικό των πολιτικών  της ΕΕ για τους ενδοκρινικους διαταράκτες  

'
Εκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού  Υγείας 


Ενδοκρινικοί διαταράκτες  και καλλυντικά


Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες κοστίζουν στην υγεία αλλά και στην οικονομία


Δυναμική Καμπάνια για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες