Εναρμόνιση Επαγγελματικών Προσόντων

Ποιος μπορεί  να χειρίζεται με ασφάλεια συσκευές laser για αισθητικούς σκοπούς ; 
Μ. Βρετανία 


Οι κοσμετικές εφαρμογές στην χώρα αυτή γενικά περιγράφονται  να ανήκουν σε δυο  κατηγορίες: 
•Στις χειρουργικές κοσμετικές εφαρμογές 
•Στις   μη χειρουργικές  κοσμετικές  εφαρμογές
Ενώ για τις   πρώτες απαιτούνται  δίπλωμα χειρουργού για τις δεύτερες   δεν απαιτείται  κανένα  απολύτως προσόν!!  
Ως και το περίφημο σκάνδαλο με τα εμφυτεύματα στήθους , οι νομοθετικές Αρχές ρύθμιζαν την αγορά με βάση τον παραπάνω κανόνα.


 Καναδάς 

Γενικά μιλώντας ,στην χώρα αυτή  δεν υπάρχουν νομικά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή  μη χειρουργικών κοσμετικών θεραπειών  lasers  

Με άλλα λόγια , η   εφαρμογή   θεραπειών   laser  δεν  συνοδεύονται από   συγκεκριμένους  τίτλους  σπουδών  ή ύπαρξης νομοθετικά κατοχυρωμένης εκπαίδευσης.  
Από την άλλη μεριά , το κανονιστικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά  αυστηρό  τόσο ως προς  τη  εισαγωγή και πώληση συσκευών laser για μη ιατρικές εφαρμογές,  όσο και ως προς τις ευθύνες ενός επιχειρηματία  σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας .
 Το καναδικό μοντέλο με μια ματιά 
Η.Π.Α 

Η Περίπτωση των Electrologists
  Απαιτούμενα προσόντα   και εκπαίδευση προκειμένου να πραγματοποιούν αποτρίχωση με laser στην Πολιτεία της Φλόριντα 
Νομοθετικές Ρυθμίσεις για κοσμετικές θεραπείες με laser
Δεν  υπάρχει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο 
Είναι θέμα της κάθε Πολιτειακής ρυθμιστικής αρχής να καθορίσει ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί  θεραπείες  με συσκευές  laser   
 Μερικές Πολιτείες περιορίζουν την χρήση τους σε γιατρούς μόνο 
Κάποιες άλλες επιτρέπουν σε αισθητικούς να την χρησιμοποιούν κάτω όμως  από την ιατρική επίβλεψη  
Τέλος κάποιες άλλες  –λιγότερες- έχουν τώρα συμπεριλάβει αυτές τις θεραπείες στην εκπαίδευση των αισθητικών