Αντηλιακά


Τα αντηλιακά  σύμφωνα με το   ευρωπαϊκό νομικό   πλαίσιο   
Tα αντηλιακά προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των καλλυντικών και ο τρόπος παραγωγής, και διοχέτευσης τους στην αγορά, ρυθμίζονται με βάση τον Κανονισμό περί    καλλυντικών .
Το πλαίσιο  για τα αντηλιακά περιλαμβάνει   μεταξύ άλλων τα εξης: 
  • Τον ορισμό του  αντηλιακού ,του  φίλτρου  και του  δείκτη  προστασίας
  • Τους   τυποποιημένους δείκτες προστασίας  που χωρίζονται σε κατηγορίες  «χαμηλή», «μεσαία», «υψηλή» και «πολύ υψηλή».
  • Την αντιστοίχηση    προστασίας  από   UVA  με τον  δείκτη προστασίας UVA 
  • Τις  οδηγίες  που  παρασκευαστές  πρέπει  να αναφέρουν στις ετικέτες  των αντηλιακών
Αντηλιακά  και  διεθνές νομικό πλαίσιο 
Στην Ευρώπη τα αντηλιακά θεωρούνται καλλυντικά   και στις ΗΠΑ ως μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ενώ στην Αυστραλία ταξινομούνται σε δυο γενικές κατηγορίες τα θεραπευτικά  αντηλιακά και τα καλλυντικά αντηλιακά
Παρά τις διαφορές ταξινόμησης των αντηλιακών, και τα τρία νομοθετικά πλαίσια συγκλίνουν ως προς τα γενικά κριτήρια συμμόρφωσης των κυρίων απαιτήσεων για την παρασκευή την διακίνηση και επίβλεψη της συγκεκριμένης αγοράς 

Δείτε : 

Τα αντηλιακά με απλά λόγια  ....  Αντιμετωπίζοντας τον  ήλιο με ασφάλεια 
 

Η εξάρτηση από την UV ακτινοβολία  συνδέεται  και με άλλες εθιστικές συμπεριφορές 
Άνθρωποι που έχουν εμμονή με την ηλιοθεραπεία , συνήθως έχουν εμμονή και σε άλλες εξαρτήσεις  όπως η υπερβολική άσκηση ή ακόμα και το αλκοόλ 

Το οξείδιο του ψευδαργύρου και επίσημα στην λίστα των φίλτρων  UV  στην  Ε.Ε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει   προσθέσει   το   οξείδιο του ψευδαργύρου - και  σε μορφή nano  - στο παράρτημα VI του κανονισμού  για τα καλλυντικά , 

Συστατικά «nano»  σε μορφή σπρει προκαλούν ανησυχίες   & αλλαγές στον κανονισμό καλλυντικών
Καθορισμός  κοινών  κριτηρίων  & προδιαγραφών  για τα  «Ψεκάσιμα"   Προϊόντα 
Η επιστήμη πίσω από την  αντηλιακή προστασία 
Τα αντηλιακά λόγω του   ζωτικού ρόλου που διαδραματίζουν είναι ένα από τα πιο μελετημένα και δοκιμασμένα  καλλυντικά προϊόντα.