Αλλεργίες απο αρώματα & καλλυντικά

Αλλεργιογόνα συστατικά – Διεθνής συγκριτική μελέτη για το κανονιστικό πλαίσιο στα καλλυντικά

Η Διεθνής Συνεργασία  για το Κανονιστικό πλαίσιο στα καλλυντικά( ICCR) ,  δημοσίευσε συγκριτική μελέτη 
  για τις υφιστάμενες  ρυθμιστικές  προσεγγίσεις στο τομέα διαχείρισης   αλλεργιογόνων συστατικών στα καλλυντικά στις ακόλουθες  γεωγραφικές περιοχές και χώρες: Ευρωπαϊκή Ένωση  ,  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά ,Ιαπωνία και Βραζιλία.
Η μελέτη αναδεικνύει τα διαφορετικά νομικά πλαίσια που όμως όλα έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τα μέτρα πρόληψης των αλλεργιών και  επισημαίνει τα ακόλουθα σημεία 


Ορισμός  "αλλεργιογόνου"   
Το  κανονιστικό πλαίσιο  για τα  καλλυντικά     Ο  ρόλος των χωρών /μελώνΝέοι κανόνες  αξιολόγησης κινδύνου  ευαισθητοποίησης δέρματος απο συστατικά 

Η  Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά Προϊόντα (SCCS) επικαιροποίησε το Δεκέμβριο του 2015 , την προηγουμένη έκθεση της 


Το τέλος (;) των δοκιμών στα ζώα για την εκτίμηση κινδύνου αλλεργιών απο αρώματα 

η βιομηχανία αρωμάτων επιβεβαίωσε την πρόθεσή της για την εξεύρεση κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για την αξιολόγηση της δραστικότητας των ευαισθητοποιητών  δέρματος.

Η  επισήμανση αλλεργιογόνων αρωματικών συστατικών προκαλεί πονοκέφαλο στην βιομηχανία

Αν διευρυνθεί η λίστα   των αλλεργιογόνων   θα υποχρεωθούν να επαναδιατυπώσουν πολλά από τα προϊόντα τους

 Περισσότερα  


Προς απαγόρευση τρία  από τα πιο διάσημα αρωματικά συστατικά
 
Το Lyral, και δυο συστατικά της Evernia prunastri  προτείνεται  να ενταχθούν στο κατάλογο απαγορευμένων συστατικώνΕπερωτήσεις στην ευρωβουλή  για την υπερευαισθησία απο αρωματικά συστατικά 

«Διαθέτει η Επιτροπή δεδομένα σε ότι αφορά την αύξηση του αριθμού των ατόμων με συμπτώματα υπερευαισθησίας, (δηλαδή άσθμα, ρινίτιδα, εκζέματα, κλπ.) ως αποτέλεσμα της εκθέσεως σε αρωματικά προϊόντα;

Τύποι συλλογής ανθρώπινων δεδομένων στην αξιολόγηση ευαισθητοποίησης του δέρματος 

Μελέτες που γίνονται αποδεκτές με βάση το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο  είναι  επιδημιολογικές , κλινικές  βασισμένες σε διαγνωστικά patch tests..


Διαγνωστικά patch test με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα


Επιδερμική δοκιμασία γίνεται σε ασθενείς με  δερματίτιδα που υπάρχει  υποψία ότι έχει  προκληθεί με αλλεργία εξ επαφής   .Η Διαπέραση του Δέρματος δεν είναι σχετική με το δυναμικό ευαισθητοποίησης   

Η  ικανότητα μιας χημικής ουσίας να διαπεράσει το δέρμα  μπορεί να  μην είναι σχετική  με το δυναμικό ευαισθητοποίησης του δέρματος λέει ο EPA (ΗΠΑ)  

Ερευνητές αναπτύσσουν μέθοδο ανίχνευσης υδροξύ –υπεροξειδίων για αλλεργίες στα αρώματα

Έρευνα  έχει οδηγήσει σε μια πιθανή μέθοδο για την ταυτοποίηση   συστατικών  αρωμάτων  που προκαλούν αλλεργίες  μετά την έκθεσή τους  στον αέρα.

Αλλεργίες από τα αρώματα -κρίσιμο πρόβλημα για το περιβάλλον και την υγεία  


Ολοκληρώθηκε ένα ακόμα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στόχο είχε την βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης κινδύνων ύποπτων για αλλεργία αρωματικών συστατικών .