"Διαβάζοντας¨την σύνθεση ενός καλλυντικού


Ετικέτες καλλυντικών  
Σε κάθε καλλυντικό   προϊόν  που  διακινείται  στην Ευρωπαική αγορά   θα πρέπει στην ετικέτα του να αναφέρονται  συγκεκριμένες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων τα συστατικά του προϊόντος, κατά σειρά βάρους ή όγκου. Τα συστατικά αναγράφονται, στην ετικέτα, με φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από αυτό, με τη μεγαλύτερη ποσότητα
Τι σημαίνουν ο αριθμός παρτίδας  (Batch number) και ο  γραμμωτός κώδικας (bar code ) ;
Μπορεί εκ πρώτης  όψεως να φαίνονται  ακατανόητοι αυτοί οι αριθμοί σε ένα μέσο πολίτη ,  έχουν όμως  μεγάλη σημασία και είναι υποχρεωτικοί  στην επισήμανση των καλλυντικών . 
Η ύπαρξη του  αριθμού παρτίδας   εγγυάται την ιχνηλασιμότητα  ενός προϊόντος και αυτό μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμο , ιδίως στην περίπτωση μιας ανεπιθύμητης  παρενέργειας που σχετίζεται  με   τη χρήση του προϊόντος .
Το γνωστό μας  bar code ,μπορεί να μη μας λέει τίποτα με την πρώτη ματιά, όμως   οι   πληροφορίες  που  περιέχει  είναι εντυπωσιακές και χρήσιμες.
Χάρη στο bar code, το προϊόν προσδιορίζεται σύμφωνα με πολλές παραμέτρους που αντιστοιχούν στις διάφορες διαδοχικές σειρές αριθμών: Ταυτοποίηση  συστατικών καλλυντικών
Τα συστατικά των καλλυντικών προκειμένου να ταυτοποιούνται   σε διεθνές επίπεδο με  ομοιόμορφο τρόπο , αναγράφονται   με   κοινές διεθνείς ονοματολογίες 
Δείτε το ευρετήριο  της  κοινής   ονοματολογίας συστατικών  καλλυντικών  με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία (2006/257/ΕΚ)