Úvod a história

Vážený priatelia a fanúšikovia či návštevníci alebo priaznivci klubovej stránky Model Aerobatic Team AK Holíč. Oznamujem vám že táto Web stránka bude v najbližšej dobe ukončená resp. zrušená!
Dôvod nájdete uvedení nižšie pod článkom.
Okolo roku 1958 sa v Holíči v rodinnom dome Vitáskových začala schádzať skupina mladých záujemcov
o modelárstvo z ktorej sa v roku 1960 stal Modelársky klub Zväzarmu v Holíči. Členovia klubu stavali prevažne voľne lietajúce modely.
V roku 1962 navrhol O. Vitásek pre kategóriu A1 nový model, ktorý sa vyznačoval veľkou štíhľosťou nosnej plochy a bol vybavený, ako prvý model na svete zariade-ním pre krúživý vlek ( výkres modelu i s popisom krúživého vleku bol uverejnený
v čas. Modelář číslo 2, ročník 1963). S týmto modelom zvíťazili bratia Vitáskovci na Majstrovstvách ČSR v rokoch 1963, 1964 a 1965.Veľmi úspešne lietal i MuDr. Gregor v kat. F1B, kde sa stal dva razy Majstrom Slovenska. Vďaka skutočnosti, že si O. Vitásek už v ro-ku 1960 zakúpil v MVVS Brno jednopovelovú elektrónkovú RC aparatúru, ktorá všet-kých veľmi zaujala, začala sa v klube pomaly presadzovať oblasť rádiom ovláda-ných modelov lietadiel, čo je prevažnou náplňou pre členov klubu doteraz. V tejto oblasti medzi najväčšie úspechy členov LMK Holíč možno považovať 1. miesto O.Vitáska na medzi národnej súťaži kat. F3B v r.1976 v Maďarsku, víťazstvo toho istého pretekára na Majstrovstvách socialistických krajín v roku 1977 s RC maketou Be-56, 1. a 2. miesto na Majstrovstvách ČSR v kat. F3B o ktoré sa zaslúžili M.Minárik a L. Holas.

V roku 1970 dostal klub k dispozícii novú modelársku dielňu v budove Autoškoly, v bývalom Dome pionierov pracovali dva krúžky leteckých modelárov a jeden krúžok lodných modelárov.Vďaka miestnemu Aeroklubu má klub na letisku svoju vlastnú miestnosť a asfaltovú modelársku dráhu. Vedenie Aero-klubu modelárom výchádza v ústrety i pri konaní rôznych súťaží a propagačných akcií.


Bolo mi oznámené že vedenie klubu mimo mojej osoby (podpredseda klubu) bola vytvorená "FAKE" stránka nášho klubu, ktorý tvorcovia absolútne ignorovali prioritu a informovanosť zakladateľskej spoločnej WEB stránky a pustili sa bez môjho vedomia ako správcu (administrátora) pôvodnej Webovej lokality do iného projektu. Vraj z dôvodoch neaktuálnosti a neaktivity týchto stránok.
Bohužiaľ ale musím konštatovať že dôvod nebol v mojej osobe ako administrátora stránok ale vedenia klubu ako celok a to vrátane členov. Nedostával som žiadne podnety ani informácie k zabezpečeniu aktuálnosti stránok. Nakoľko som vždy žiadal a to písomne všetkých členov k iniciatíve a prispievaniu a podnetmi ku klubovej aktivite ktorú by som pretavil ja ako správca ale i druhý z vedenia klubu, ktorý mali možnosť prispievať na tieto stránky.
Bohužiaľ všetko ignorovali a vytvorili si svoj vlastný projekt a to v novej webovej lokalite z názvom AEROBATICS Team Holíč. link: http://www.holic.hrajse.cz/
Musím teda konštatovať že z doterajšou už dosť rozbehnutou dobre propagovanou pôvodnou stránkou z návštevnosťou skoro takmer 2000 nahliadnutí je to smutné túto stránku ukončiť.
Preto ako administrátor a Podpredseda klubu sa proti tomuto konaniu dištancujem !!!
Web bude ukončený ku dňu 19.1.2013

Ďakujem Vám za návštevnosť!

s pozdravom
vedenie klubu

podpredseda
Slavomír Chrenka
Comments