ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Δύο είναι τα είδη χαρτών που υπάρχουν. Αυτοί που μας δίνουν πληροφορίες για τη μορφή του εδάφους και τα έργα των ανθρώπων και λέγονται γενικοί και αυτοί που αναφέρονται σε ένα χαρακτηριστικό θέμα και ονομάζονται θεματικοί.


ą
Maria Soulioti,
30 Μαΐ 2011, 12:04 μ.μ.
Comments