Konferencia 2018

FOTO GALÉRIA: bude :D

Vybrané články sú publikované v časopise MATEC - Volume 168 (2018) 

indexované v databáze SCOPUS a WOS predpokladá sa September.


FOTO GALERI: XX.AEaNMiFMaE 2016

Vybrané články sú publikované v časopise AIP - 1745 indexované v 
databáze SCOPUS.ĎAKUJEME SPONZOROM

KVANT spol. s r. o.– www.kvant.sk

AREKO s r. o. - www.areko.sk

TechSoft Engineering, spol. s r.o. - www.techsoft-eng.czAplikácia experimentálnych a numerických metód v 
mechanike tekutín a energetike 2018
 
XXI. medzinárodná vedecká konferencia

pod záštitou Dr. h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., rektorky Žilinskej univerzity v Žiline,

sa koná 25. - 27. Apríla 2018 - Hotel Diplomat ****

Akceptované príspevky budú publikované v MATEC

 indexované v Google Scholar, CAS, Compendex, Inspec, DOAJ, Web of Science, Scopus. 
FOTO GALERI: XX.AEaNMiFMaE 2016

Vybrané články sú publikované v časopise AIP - 1745 indexované v databáze SCOPUS.


ĎAKUJEME SPONZOROM

HT - design – www.ht-designwww.m-design.be

KVANT spol. s r. o.– www.kvant.sk

LECO Instrument, s r. o. – www.leco-europe.com

YOKOGAWA Europe B.V. - www.yokogawa-scripts.com/slovakia/

AREKO s r. o. - www.areko.sk

ECM Systems, s.r.o - www.ecmsystems.sk


Aplikácia experimentálnych a numerických metód v 
mechanike tekutín a energetike 2016
 
XX. jubilejná medzinárodná vedecká konferencia

pod záštitou Dr. h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., rektorky Žilinskej univerzity v Žiline,

sa konla 27.  - 29. Apríla 2016 - hotel Boboty

Ako sa dostať zo Žiliny na miesto konania konferencie. https://goo.gl/maps/zXGuUqbknuP2

(cesta: autobusová stanica smer Terchová,,Vrátna Štefanová)

Príspevky budú publikované v AIP indexované v databáze SCOPUS

Video o Katedre


Comments