Περιεχόμενα

Μαθήματα‎ > ‎

Β' Εξάμηνο


Βοηθητικά Μηχανήματα, (3 ώρες)

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι (4 ώρες)

Αντοχή Υλικών (4 ώρες)Τεχνολογία Υλικών (2 ώρες)


Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (2 ώρες)


Ηλεκτρονικά, (4 ώρες)                                  

Μηχανουργείο, (4 ώρες)Ναυτικά Αγγλικά, (3 ώρες)

Ναυτικές Μηχανές, (4 ώρες)
Ċ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ.pdf
Προβολή Λήψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ.Α. Μ 3615.1/01/13 ΦΕΚ 2303Β/2013    96k έκδ. 1 17 Μαρ 2014 - 2:26 π.μ. ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ċ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι.pdf
Προβολή Λήψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ.Α. Μ 3615.1/01/13 ΦΕΚ 2303Β/2013   98k έκδ. 1 17 Μαρ 2014 - 1:32 π.μ. ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ċ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι.pdf
Προβολή Λήψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ.Α. Μ 3615.1/01/13 ΦΕΚ 2303Β/2013   108k έκδ. 1 17 Μαρ 2014 - 1:32 π.μ. ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ċ ΝΑΥΤΙΚΑ AΓΓΛΙΚΑ ΙΙ.pdf
Προβολή Λήψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ.Α. Μ 3615.1/01/13 ΦΕΚ 2303Β/2013   98k έκδ. 1 17 Μαρ 2014 - 1:32 π.μ. ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ċ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ.pdf
Προβολή Λήψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ.Α. Μ 3615.1/01/13 ΦΕΚ 2303Β/2013   95k έκδ. 1 17 Μαρ 2014 - 1:33 π.μ. ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ċ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.pdf
Προβολή Λήψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ.Α. Μ 3615.1/01/13 ΦΕΚ 2303Β/2013   91k έκδ. 1 17 Μαρ 2014 - 1:33 π.μ. ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ċ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ.pdf
Προβολή Λήψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ.Α. Μ 3615.1/01/13 ΦΕΚ 2303Β/2013   89k έκδ. 1 17 Μαρ 2014 - 1:33 π.μ. ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ċ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΙ.pdf
Προβολή Λήψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ.Α. Μ 3615.1/01/13 ΦΕΚ 2303Β/2013   108k έκδ. 1 17 Μαρ 2014 - 1:33 π.μ. ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ċ BΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ Ι – ΔΙΚΤΥΑ.pdf
Προβολή Λήψη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ.Α. Μ 3615.1/01/13 ΦΕΚ 2303Β/2013   104k έκδ. 1 17 Μαρ 2014 - 1:33 π.μ. ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ