Ανακοινώσεις

Εξέταση ΚΕΠ Ι - Εγγραφή στο Β' εξάμηνο:
Η εξέταση του ΚΕΠ Ι θα γίνεται καθημερινά από τις 9:00-12:00 από τις 1-9-2015 έως και τις 30-9-2015.
Οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
  1. το ΚΕΠ 1, πλήρως συμπληρωμένο,
  2. το Ημερολόγιο απασχόλησης
  3. την σχετική έκθεση του εκπαιδευτή Αξιωματικού
  4. Βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας
  5. Θεωρημένο το Ναυτικό φυλλάδιο από τα μητρώα (ελάχιστη θαλάσσια υπηρεσία 3 μήνες)
  6. Θεωρημένο Certificate of Service από απογράφουσα λιμενική αρχή σε περίπτωση ναυτολόγησης σε ξένη σημαία
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή εγγραφή τους στο Β' εξάμηνο σπουδών.


Απενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση των αποποιήσεων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015. Έχει αναρτηθεί ο πίνακας των υποβληθέντων αποποιήσεων. Τυχον ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 26-8-2015, aenmakmech@gmail.com


Στην προσπάθεια καλύτερης εκπαίδευσης των σπουδαστών έχει ξεκινήσει πιλοτικά διαδικασία ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης μαθημάτων.


Η αποστολή username & password για τους τρέχοντες σπουδαστές, απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές 1ου & 2ου εκπαιδευτικού ταξιδιού, γίνεται μετά τη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης αποστολής κωδικών.


Σύντομες οδηγίες σπουδών