Ανακοινώσεις

Από τη Δευτέρα 16/1/2017 μέχρι και την Παρασκευή 20/1/2017 θα λειτουργεί η Σχολή Μηχανικών με το έκτακτο ωρολόγιο ωράριο μαθημάτων.

1η ώρα
 9:00-9:40 7η ώρα 13:45-14:25
2η ώρα
 9:45-10:25 8η ώρα 14:30-15:10
3η ώρα
 10:30-11:10 9η ώρα 15:15-15:55
4η ώρα
 11:20-12:00 10η ώρα 16:00-16:40
5η ώρα
 12:05-12:45 11η ώρα 16:45-17:20
6η ώρα
 12:50-13:30 12η ώρα 17:25-18:00
Ερωτηματολόγιο αναζήτησης και καταγραφής απόψεων σπουδαστών - αποφοίτων. Διάγνωση αναγκών που απορρέουν από τις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Απουσίες εργαστηρίου Χημείας Α' εξαμήνου 1-12-2016.

Την Τετάρτη 18-1-2017 θα γίνει ενημέρωση των σπουδαστών του Α΄εξαμήνου από την εταιρεία NOMIKOS
Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση των αποποιήσεων. Η φόρμα θα είναι ανοικτή μέχρι τις 20/1/2017.

Στην προσπάθεια καλύτερης εκπαίδευσης των σπουδαστών έχει ξεκινήσει πιλοτικά διαδικασία ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης μαθημάτων.

Η αποστολή username & password για τους τρέχοντες σπουδαστές, απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές 1ου & 2ου εκπαιδευτικού ταξιδιού, γίνεται μετά τη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης αποστολής κωδικών.


Σύντομες οδηγίες σπουδών


WWW.AENMAK.EDU.GR

https://hmco.hcg.gr/

http://penteli.meteo.gr/stations/neamichaniona/
 


https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new