Ανακοινώσεις

Τα μαθήματα του Α' εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Τα τμήματα και το πρόγραμμα μαθημάτων θα έχουν ανακοινωθεί μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν τα ονόματα των σπουδαστών του Α' εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν τον πρώτο κύκλο των σωστικών (έναρξη 14-10-2015, 13:30).

Τα μαθήματα του Β' και Ε' εξαμήνου θα ξεκινήσουν με καθυστέρηση λόγω των έργων ανακατασκευής της Ακαδημίας. Θα υπάρξουν νέες πληροφορίες τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015.

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το βασικό κύκλο των σωστικών. Αφορά τους νέους σπουδαστές του Α' εξαμήνου που δεν έχουν ναυτικό φυλλάδιο.

Απόφαση εγγραφής σπουδαστών στο Β' και Δ' εξάμηνο σπουδών χωρίς ταξίδι. Μείωση κατά 25 % των απουσιών λόγω καθυστερημένης αποναυτολόγησης.
Εξέταση ΚΕΠ Ι - Εγγραφή στο Β' εξάμηνο:
Η εξέταση του ΚΕΠ Ι θα γίνεται καθημερινά από τις 9:00-12:00 από τις 1-9-2015 έως και τις 7-10-2015.
Οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
  1. το ΚΕΠ 1, πλήρως συμπληρωμένο,
  2. το Ημερολόγιο απασχόλησης
  3. την σχετική έκθεση του εκπαιδευτή Αξιωματικού
  4. Βεβαίωση ναυτιλιακής εταιρείας όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας
  5. Θεωρημένο το Ναυτικό φυλλάδιο από τα μητρώα (ελάχιστη θαλάσσια υπηρεσία 3 μήνες)
  6. Θεωρημένο Certificate of Service από απογράφουσα λιμενική αρχή σε περίπτωση ναυτολόγησης σε ξένη σημαία
Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή εγγραφή τους στο Β' εξάμηνο σπουδών.

Στην προσπάθεια καλύτερης εκπαίδευσης των σπουδαστών έχει ξεκινήσει πιλοτικά διαδικασία ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης μαθημάτων.


Η αποστολή username & password για τους τρέχοντες σπουδαστές, απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές 1ου & 2ου εκπαιδευτικού ταξιδιού, γίνεται μετά τη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης αποστολής κωδικών.


Σύντομες οδηγίες σπουδών