Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ : 23/12/17 - 06/01/18

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ WEB ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΑΠΟΥΣΙΩΝ                        27/10/17 [Β΄ & Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΑ]
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ           02/10/17
ΤΑΞΙΔΙΩΝ                          05/10/17
ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ        05/10/17ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ {ΝΕΟ}

MAMARAS NAV. , DELTA TANKERS, MARAN TANKERS, MARAN GAS, ALPHA BULKERS, ANANGEL, PANTHEON TANKERS, EURONAV, TMS, NOMICOS

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙ (22/11/17 - 11/12/17)
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Α1, Α7, Α8


ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΙ (12/12/17 - 11/01/17)
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Α2, Α3, Α4

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΙΙ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Α5

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣEnglish Version
 Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή στην ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 27η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ
  2. ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (εάν δεν έχει κατατεθεί)
  4. ΜΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΣΤΑΤ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (βλέπε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)
Σύντομες οδηγίες σπουδών


WWW.AENMAK.EDU.GR

https://hmco.hcg.gr/

http://penteli.meteo.gr/stations/neamichaniona/
 


https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new