Ανακοινώσεις


Μετεγγραφές σπουδαστών. Οι αιτήσεις γίνονται στη Σπουδαστική Μέριμνα μέχρι τις 15 Ιουλίου και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Σπουδών.

Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση των αποποιήσεων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2015. Οι αποποιήσεις γίνονται μέχρι και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015.


Στην προσπάθεια καλύτερης εκπαίδευσης των σπουδαστών έχει ξεκινήσει πιλοτικά διαδικασία ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης μαθημάτων.


Η αποστολή username & password για τους τρέχοντες σπουδαστές, απόφοιτους, τελειόφοιτους, σπουδαστές 1ου & 2ου εκπαιδευτικού ταξιδιού, γίνεται μετά τη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης αποστολής κωδικών.


Σύντομες οδηγίες σπουδών