A UN CLIC - LLISTATS

TÈCNICS CERTIFICADORS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (actualitzat 22 juliol de 2013)

LLISTA DE CERTIFICADORS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EOI.

per apuntar-te envia un correu electronic a secretaria.aengoicat@gmail.com
Associacions d'enginyers en organització industrial
 
http://www.aingoiva.com  companys de la comunitat Valenciana
 

http://www.aingoi.com   EOI a nivell estatal

 

Escoles universitàries d'EOI

 

http://www.epseb.upc.edu

 

http://www.etseib.upc.edu/

 

http://www.uvic.cat/eps/ca/inici.html

 

 

Associacions o grups que tenen relació amb la nostre professió i poden ser del nostre interès.

 

Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería en Organización

http://www.adingor.upv.es/

 

Grupo de Ingeniería en Organización de la Universidad de Sevilla

http://io.us.es/

 

Grupo de J.M.Vives para el desarrollo de la Ingeniería en Organización

http://usuarios.lycos.es/jmvives/

 


Numero d’inscripció al registre d’entitats jurídiques: 29.870/B Via Laitena,39 08003 (Barcelona) -https://sites.google.com/site/aengoicatalunya

N.I.F. G-63633101