Contacte

Per tal d'agilitzar la gestió dels missatges dels socis us recordem que:

a) Els missatges relacionats amb altes o baixes i gestions "administratives" els heu d'enviar a

socis@aemcat.cat

b) Els missatges i suggeriments relacionats amb l'àrea restringida o el carnet els heu d'enviar a

moderador@aemcat.cat

c) Els missatges que facin referència a compartir o demanar els heu d'enviar a

llista@aemcat.catComments