โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม

โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม


โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ป.6 มีนักเรียน 128 คน มีครู 7 คน ผอ.1 คน อาคารเรียน (เก่าๆ) 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) 1 หลัง ไม่มีสนามเด็กเล่น

โรงเรียนนี้มีอายุกว่า 30 ปี สภาพอาคาร ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา บ้านพักครูปัจจุบัน ชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้แล้ว สภาพแวดล้อมเป็นภูเขา ไร่ นา นักเรียนมีสถานะทางบ้านยากจน บางคนมาเรียนเพื่อจะได้มีอาหารกลางวันกิน บางคนขาดเรียนเพื่อไปรับจ้างหารายได้พิเศษ โรงเรียนต้องพึ่งตนเอง โดยเอาพื้นที่ว่างหลังโรงเรียน ปลูกมันสำปะหลัง น้อยหน่า ชะอม และพืชอื่นๆ เพื่อนำผลผลิตไปขายสร้างรายได้


โรงเรียนได้จัดให้มี อาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียน (แต่นักเรียนต้องเอาข้าวมาเองจากบ้าน) มีนมให้ดื่ม แต่ไม่มีน้ำดื่มที่สะอาด อาศัยน้ำฝนที่รองจากหลังคา เก็บอยู่ในแทงค์ ซึ่งเจือปนไปด้วยขี้นก
 
ผอ.เล่าให้ฟังว่า "บอกให้นักเรียน เอาน้ำดื่มมาจากบ้าน เพราะน้ำที่โรงเรียนไม่สะอาด แต่เด็กก็บอกว่า น้ำที่บ้าน นกมันก็ไปขี้เหมือนกัน"


อาคารที่มีเพียง 7 ห้อง จึงไม่เพียงพอต่อการใช้สอย แต่ด้วยการบริหารจัดการ ห้องต่างๆ จึงถูกใช้อย่างเหมาะสม หนึ่งห้องถูกใช้เป็นห้องธุรการ ซึ่งเป็นทั้งห้องครูใหญ่ครูน้อย ห้องประชุม ห้องรับแขก เบ็ดเสร็จในห้องเดียว

มีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบริจาคมา ต่างกรรมต่างวาระ 3 เครื่อง ตั้งอยู่รวมกันในห้องธุรการนี้ ใช้ทั้งในงานของครู และใช้สอนนักเรียนด้วย โดยเอาเด็กมาเรียนในห้องธุรการ

อนุบาล1 และอนุบาล2 เรียนรวมอยู่ในห้องเดียวกัน ไม่มีโต๊ะ-เก้าอี้ เด็กๆ จะนั่งเรียนนอนเรียน อยู่กับพื้นห้อง


นักเรียนชั้น ป.3 ไปอาศัยห้องเก็บของด้านหลังโรงอาหาร เป็นห้องเรียน และเนื่องจากในแต่ละระดับชั้นมีจำนวนักเรียนไม่มาก ห้องเรียนจึงถูกแบ่งเป็นสองส่วน พื้นที่ 2/3 ถูกใช้เป็นห้องเรียน และพื้นที่ส่วนที่เหลือ 1/3 จะถูกใช้เพื่อการอื่นๆ เช่น ห้องพยาบาล, ห้องสมุด, ห้องเก็บของ โดยมีตู้หรือชั้นวางของ มาตั้งกั้นเป็นแนวแบ่งเขต

สำหรับ ห้องสมุด ที่มีพื้นที่เพียง 1/3 ของห้องเรียน (ดังรูป) ก็มีตู้หนังสืออยู่บ้าง ซึ่งให้พอดูออกว่าเป็นห้องสมุด แต่ไม่มีหนังสืออะไรที่เหมาะกับเด็กๆ มีแต่คู่มือครู หรือหนังสือเก่าๆ ที่ไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหน


ความช่วยเหลือที่ต้องการ
  1. หนังสืออ่านที่เหมาะสม สำหรับเด็กๆ เพื่อจัดทำเป็นห้องสมุด
  2. ซีดีความรู้หรือสารคดีต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะ และเปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆ
  3. ระบบน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับนักเรียนและครู
  4. สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ที่จำเป็น
  5. เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ หรืออุปกรณ์ต่างๆ
  6. สนามเด็กเล่น
  7. อื่นๆ (แม้กระทั่งไม้เก่าๆ, ฝาบ้านเก่าๆ, หลังคา, วัสดุก่อสร้าง, เครื่องมือการทำเกษตร, เมล็ดพันธุ์ผัก, กล้าไม้ยืนต้น ตลอดจนทุนทรัพย์สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงสถานที่ และสภาพความเป็นอยู่ ของนักเรียนและครู
หลังจากที่ "ครูเอก", ชมรมนักเรียนสาธิตเสริมสมอง และกลุ่มเพื่อนๆ (จาก Bloggang และ Hi5) ได้ไปจัดกิจกรรมวันเด็ก และส่งมอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน และเงินที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2552 ที่ผ่านไปแล้วนั้น วันนี้มีภาพกิจกรรมและความสนุกสนานในวันนั้นมาฝากครับ [ ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่... ]

"ครูเอก" หรือ อ.สำเริง ยิ่งถาวรสุข จัดฟรีสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ขอรับเป็นสิ่งของบริจาค เช่น หนังสือ อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน และเงินบริจาคตามกำลังศรัทธา และส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม เพื่อไปดำเนินการจัดทำห้องสมุด [ ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่... ]

"ติ๊ก" เจษฎาภรณ์ ผลดี นักแสดงและผู้ดำเนินรายการเนวิเกเตอร์ ร่วมกับทีมงาน "ศึกวันทรงชัย" มอบเครื่องกรองน้ำดื่มระบบอาร์โอ หนังสือ อุปกรณ์กีฬา และเงินบริจาค ให้กับ รร.บ้านซับงูเหลือม ในโครงการห้องสมุดเพื่อน้องของครูเอก [ ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่... ]

ชมรมนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับน้องๆ นักเรียน รร.บ้านซับงูเหลือม โดยระดมเงินและสิ่งของบริจาคมากมาย เช่น หนังสือ อุปกรณ์กีฬา สื่อการเรียนการสอน เครื่องเขียน ของเล่น ฯลฯ เพื่อสมทบในโครงการห้องสมุดเพื่อน้อง [ ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่... ]

"ครูเอก" ร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆ ในอินเทอร์เน็ต เช่น เพื่อนจาก Bloggang.com, เพื่อนจาก Hi5.com และเพื่อนทาง MSN ได้ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ยารักษาโรค เมล็ดพันธุ์พืช และเสื้อผ้า เพื่อมอบให้กับโครงการห้องสมุดเพื่อน้อง รร.บ้านซับงูเหลือม [ ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่... ]