โรงเรียนบ้านหวาย


โรงเรียนบ้านหวาย ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

          เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึง ป.6 มีนักเรียน 35 คน ครู 4 คน อาคารเรียน 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชนที่สุด  ติดถนนสาย 2010 จึงค่อนข้างจะมีความพร้อมในด้านต่างๆ มากกว่าโรงเรียนอื่น
          มีสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นต่างๆ มากกว่าสองโรงเรียนที่เหลือ ได้รับบริจาคมาจากการจัดผ้าป่า และขอรับการสนับสนุนจากผู้ใจดี

รูปที่ 2-1 สภาพทั่วไป รร.บ้านหวาย


          สภาพในห้องเรียนโดยทั่วไป วัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างมีครบ แต่ก็มีบ้างที่ชำรุด เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ บางห้องคุณครูต้องนำของส่วนตัวมาเองจากบ้าน

รูปที่ 2-2 สภาพภายในห้องเรียน


           ห้องเรียนชั้นอนุบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด และเป็นห้องเดียวที่ติดเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้อง ค่อนข้างจะมีพร้อม

รูปที่ 2-3 ภายในห้องเรียนชั้นอนุบาล


           ห้องสมุดค่อนข้างจะดูดีกว่าอีกสองโรงเรียน มีการจัดไว้เป็นสัดส่วน ดูสะอาดเรียบร้อย แต่หนังสือส่วนใหญ่ ไม่เหมาะสำหรับช่วงอายุของเด็ก และบางส่วนก็มีสภาพชำรุด

รูปที่ 2-4 ภายในห้องสมุด รร.บ้านหวาย


          ห้องอาหารจะอยู่ภายในอาคารเรียน ซึ่งก็คือห้องเรียนห้องหนึ่งนั่นเอง แต่จัดไว้สำหรับเป็นที่ทานอาหารโดยเฉพาะ ทางโรงเรียนจะทำอาหารกลางวันเลี้ยง

รูปที่ 2-5 ห้องหนึ่งภายในอาคารเรียนซึ่งถูกใช้เป็นโรงอาหาร
Comments