ภัยบุหรี่

แฉภัยบุหรี่คร่าชีวิตทั่วโลกนาทีละ 10 คน

          นพ.มงคล ณ สงขลา รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ โดยในปีนี้มุ่งเน้นการคุ้มครองสุขภาพประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งทั่วโลกมีประมาณ 6,000 ล้านคน จากควันบุหรี่มือสองที่มาจากผู้สูบบุหรี่ ภายใต้คำขวัญรณรงค์ว่า "ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส" หรือ SMOKE-FREE ENVIRONMENTS

          รมว.สาธารณสุขกล่าวต่อว่า ขณะนี้ภัยจากการสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประชากรโลกในอันดับต้นๆ ปีละ 5 ล้านคน เฉลี่ยนาทีละประมาณ 10 คน หากไม่มีการรณรงค์แก้ปัญหาใดๆ คาดว่าในอีก 14 ปี ข้างหน้า หรือใน พ.ศ.2563 ครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ในวันนี้ หรือประมาณ 650 ล้านคน จะจบชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะวัยแรงงาน ทั้งองค์การอนามัยโลกได้รายงานผลสำรวจปัญหาของบุหรี่มือสอง ระหว่างปี 2542-2548 โดยสัมภาษณ์นักเรียนอายุ 13-15 ปีจาก 132 ประเทศทั่วโลก พบว่าร้อยละ 44 ได้รับควันบุหรี่ที่บ้าน อีกร้อยละ 56 ได้รับในสถานที่สาธารณะ

          ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินเดีย พม่า ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน เกาหลีเหนือ และมัลดีฟส์ พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กนักเรียนไทยมีถึงร้อยละ 11.7 สูงกว่าอินเดีย นอกจากนี้ยังพบว่ากว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนเกือบทุกประเทศ รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะในภูมิภาคนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ ต้องเพิ่มความจริงจังกว่านี้ 

          นพ.มงคล กล่าวอีกว่า ผลสำรวจล่าสุดปี 2549 โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล พบครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ในบ้านมากถึง 7 ล้านกว่าครัวเรือนจากทั้งหมด 18 ล้านครัวเรือน หรือเกือบร้อยละ 40 แสดงว่ามีคนไทยเกือบ 16 ล้านคน ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเพราะสูดควันบุหรี่มือสอง

          ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2549 พบคนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ถึง 11 ล้านคน หรือร้อยละ 20 และมีคนติดบุหรี่ประมาณ 9.5 ล้านคน คนใต้ติดบุหรี่มากที่สุด และน่าสังเกตว่าในกลุ่มผู้หญิงจะมีอัตราการสูบเพิ่มขึ้นจาก 7 มวนเป็น 8 มวน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ คือ มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง ปีละ 52,000 คน รัฐต้องสูญค่ารักษาไปปีละ 44,050 ล้านบาท

ข้อมูลและภาพประกอบจาก

Comments