De Rabobank coöperatieweken 2017 hebben ons 406,46  Euro opgeleverd voor het opleiden van hulpverleners.

We doen ook mee met de Coöperatieweken weken 2018.
Uw stem is voor ons meerdere Euro's waard
Stem begin november ook dit jaar weer op ons! 
Het geld wordt weer besteed aan het opleiden en bijscholen van AED vrijwilligers.

Deze site geeft je informatie over de Hartreanimatie en AED hulpverlening  in het gebied van buurtvereniging Huisturf. 
De kans op het overleven van een hartstilstand is het grootst als iemand binnen zes minuten wordt gereanimeerd en behandeld met een AED. 
In Nederland overlijden elke dag 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis.(Voor onze buurt komt dat neer op ongeveer 1 keer in de 5 jaar).
Als iemand een hartstilstand krijgt is de kans dat hij het overleeft ongeveer 10 procent. Als er direct wordt gereanimeerd en er snel een AED ter beschikking is wordt de overlevingskans aanmerkelijk groter, zo rond de 30 procent.

In het gebied van buurtvereniging Huisturf is een groep vrijwilligers actief om in geval van een hartstilstand snel te plaatse te zijn, te reanimeren en de AED aan te leggen. Als er een melding van hartstilstand bij 112 binnenkomt worden deze mensen gealarmeerd.

Er is nu ook een app voor op een smartphone. Vrijwilligers met app  zijn door de alarmcentrale te traceren. Zo worden alleen vrijwilliger die echt in de buurt zijn opgeroepen. Ook is er een dan een speciaal alarm zodat de kans groter is dat je het opmerkt en hulp gaat verlenen als dat nodig is.