หน้าหลัก


วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กดที่ลิ้งค์นี้ >> https://drive.google.com/open?id=0B0lY26ZJPK3-TFd2bzd5d05BQWc
ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กดที่ลิ้งค์นี้ >> https://drive.google.com/open?id=0B0lY26ZJPK3-cmFsbldNZzlIV2s


วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อสอบ  วิชา สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กดที่ลิ้งค์นี้ >>https://drive.google.com/open?id=0B0lY26ZJPK3-NFBldE02cjRJSzA

ข้อสอบ  วิชา สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กดที่ลิ้งค์นี้ >>https://drive.google.com/open?id=0B0lY26ZJPK3-MVVnOEtHWlRJUlE

วิชา ประวัติศาสตร์

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กดที่ลิ้งค์นี้ >> https://drive.google.com/open?id=0B0lY26ZJPK3-WXdWN2VsSlVvTFE

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กดที่ลิ้งค์นี้ >> https://drive.google.com/open?id=0B0lY26ZJPK3-ZzZRanhxRF83OWc

วิชา หน้าที่พลเมือง

ข้อสอบ วิชา หน้าที่พลเมือง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กดที่ลิ้งค์นี้ >>https://drive.google.com/open?id=0B0lY26ZJPK3-OFNucXQzdExyV1k

ข้อสอบ วิชา หน้าที่พลเมือง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กดที่ลิ้งค์นี้ >>https://drive.google.com/open?id=0B0lY26ZJPK3-dy1oU2pnVWNzaDQ

ปฏิทินครูนัทดาว